Kaune vėl startuoja Samuelio grupė! Pirmasis susitikimas spalio 14 d.
Paskelbta: 2018-10-04 13:41:32

Kaune ir vėl startuoja Samuelio grupė! Pirmasis susitikimas jau spalio 14 d. 17 val. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (Vilniaus g. 7, Kaunas).

KAM SKIRIAMA SAMUELIO GRUPĖ?
Samuelio grupė skiriama jauniems suaugusiems (18–35 m. amžiaus) žmonėms, kuriems rūpi suprasti, kam Dievasjuos  kviečia. Grupės tikslas yra padėti dalyviams atrasti savo gyvenimo kryptį, galbūt į santuoką arba pašvęstąjį gyvenimą – kunigystę ar vienuolystę.

Ši grupė atvira ir tiems, kuriems rūpi karjera arba jie trokšta save išbandyti misijoje ar savanorystėje. Samuelio grupė susitikimai prasideda spalio mėnesį ir trunka 9 mėnesius.

KOKS SAMUELIO GRUPĖS TIKSLAS?
Tie, kurie dalyvauja šioje grupelėje, pirmiausia auga suvokimu, ką jam reiškia apsispręsti kaip krikščioniui; ir antra, dalyviai, baigę šią programą aiškiau suvokia Dievo valią savo gyvenime.

KAM ĮSIPAREIGOJA DALYVIS?
Dalyviai skiria laiko Dievo ir Jo Žodžio, kuris kalba jų gyvenime, klausymui. Jie įsipareigoja dalyvauti Samuelio grupės programoje, kuris trunka 9 mėn. Kartą per mėnesį vyksta grupės susitikimai ir yra galimybė reguliariai susitikti su asmeniniu palydėtoju.

KAS YRA DVASINIS PALYDĖTOJAS?
Palydėtojai yra žmonės, turintys maldos patirtį, keliaujantys su tais, kuriuos jie lydi, ir gali patarti, kaip atnaujinti ir pagilinti maldą. Jie klauso, ką dalyviai kalba apie jų maldos gyvenimą, ir gali jiems padėti atskleisti, ką jiems Dievas sako maldoje.

Kartą per mėnesį Samuelio grupės dalyvis susitinka su dvasiniu palydėtoju kalbėtis apie maldos gyvenimą bei dvasinę kelionę visiškai konfidencialiai. Dalyviai dalijasi su palydėtoju klausimu (-ais), kuriuos jie kelia Dievui Samuelio grupės susitikimų metu, ir palydėtojas padeda jiems atrasti sprendimus maldos šviesoje. Dauguma dalyvių Samuelio grupėje atranda, jog individualus dvasinis palydėjimas yra vienas iš labiausiai padedančių dalykų Samuelio programoje.

KAS VYKS MĖNESINIUOSE SUSITIKIMUOSE?
Grupės susitikimo šerdis yra Lectio Divina arba malda su Šventuoju Raštu. Taip pat susitikimų metu bus skiriama laiko tarpusavio bendravimui, svečio pranešimui ir diskusijoms. Susitikimus baigsime švęsdami studentų šv. Mišias Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Kurso metu vienas savaitgalis bus skirtas tylos rekolekcijoms.

KAS VEDA?
Kauno arkivyskupijos kunigai, įvairių kongregacijų seserys vienuolės, šeima, aktyvų maldos gyvenimą gyvenantys pasauliečiai.

Registracija: https://goo.gl/forms/xns2c0AD8pW2suL03


Daugiau informacijos
sielovada.vdu@gmail.com, 8 691 461 17 (Ona)

Organizuoja:

Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovada,

VDU akademinė sielovada

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune