2012 m. I pusmečio GYVŲJŲ AKMENŲ atviri šlovinimo susirinkimai Kaune >>
Paskelbta: 2012-01-03 13:48:09

Kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį 19 val. arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5, III a.) Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ kviečia į atvirus šlovinimo susirinkimus.

2012 metų pirmąjį pusmetį atvirų susirinkimų metu vyks Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje seminaras. Jame šlovins Dievą giesmėmis, rengs mokymus ir liudijimus seminaro temomis ir kvies dalytis tikėjimo patirtimi grupelėse.

Kviečiami dalyvauti visi, kurie nori kartu giedoti, gilinti ryšį su Viešpačiu ir naujai pažvelgti į savo tikėjimo pagrindus.

Informacija tel. 8 640 60 220 (Agnė), 8 640 60 266 (Raimonda).

Ganytojo žodis

Visi, kas negalės dalyvauti liturginėse apeigose, tesimeldžia namuose, naudodamiesi ir technologinių priemonių teikiama pagalba. Dvasia apkabinkime sergančiuosius, jų šeimų narius, visus, kas pasiaukodami juos slaugo, melskimės už mirusius, prieš akis turėdami Velykų šviesą. Visus atsiminkime, už visus melskimės.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS paraginimo Verbų sekmadienį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune