Spalio 21–22 d. rekolekcijos sielovados bendradarbiams parapijose ir bažnytinėse institucijose
Paskelbta: 2020-10-06 11:25:26

Sielovados bendradarbiams bažnytinėse institucijose, taip pat parapijų referentams, zakristijonams, maldos grupėms, visų tarnaujančiųjų Bažnyčioje dvasiniam augimui skiriamos jau artėjančios rekolekcijos su Agne Ivaškevičiūte.

Rekolekcijų tema „Pasilikite manyje“ (plg. Jn 15, 4). Jos vyks spalio 21–22 d. Trinapolio rekolekcijų namuose.

Registruotis kviečiame el. p. misijos3m@gmail.com arba SMS mob. 8 614 816 07, organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija.

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune