NENUTRŪKSTAMA ŠVČ. SAKRAMENTO adoracija arkivyskupijoje
Paskelbta: 2021-03-08 13:45:20

Kaip ir ankstesniais metais, Vyskupų Konferencijos nutarimu Lietuvoje tęsiama nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija. Šiemet Kauno arkivyskupijoje adoracija vyksta nuo kovo 15 iki gegužės 3 dienos.

Kovo 15 – balandžio 1 d. Švč. Sakramento adoracija Kauno m. bažnyčiose.Tvarkaraščiai PDF

Balandžio 1 d. – gegužės 3 d. – adoracija kitose arkivyskupijos bažnyčiose.Tvarkaraščiai PDF

 

Šių metų adoracijos intencijos:

meldžiamės už pandemijos aukas ir prašome Dievą atitolinti nuo žmonijos pandemijos pavojų;
meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą bei prašome malonės savo pašaukime ištverti;
meldžiamės už valdančiuosius, kad Dievas suteiktų jiems išminties daryti tinkamus sprendimus moralės srityje, priimant įstatymus.

 

 

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune