Lietuvos Vyskupų Konferencija: Popiežiaus vizito metinėms – malda už Šventąjį Tėvą ir jo žodžiai mums (2019 09 20)
Paskelbta: 2019-09-20 21:25:37

 

Ganytojo žodis

Žvelgdama į Mergelę Mariją, pati Bažnyčia tampa motiniškesnė, taip pat ir kiekviena pamaldi motina, žvelgdama į Mariją ir ja pasitikėdama, tampa motiniškesnė.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune