Misijų žinia: Bažnyčioje yra laisvos vietos! (2022 06 22)
Paskelbta: 2022-06-23 15:04:17

Nuotraukos – Rūtos Godliauskaitės ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Ar yra laisvos vietos Bažnyčioje? – apie tai birželio 22 d. vakarą kavinėje „Šokoladinė“ pasikalbėjo kauniečiai su tėvu jėzuitu Aldonu Gudaičiu SJ tęsiantis Misijų dienoms Kaune. Pokalbį vedė Ieva Šiugždinienė.

Tėvas jėzuitas sakė: Šventoji Dvasia visad parūpina vietos žmogui, idėjoms, kūrybai, net jeigu atrodo, kad Bažnyčia yra „sena“, užsispyrusi, nepriimanti! Svarbu intencija, kuri mus veda keisti ar kažką naujo pradėti.

„Bažnyčioje svarbiausia yra Jėzaus Asmuo, kurio ieškome. Kai Jis mus užkalbina, tada ir norisi būti tais atsakingais idėjininkais“, – atkreipė dėmesį tėvas Aldonas.

Tačiau kaip žinoti, kad mano idėja Bažnyčiai tinkama? „Nesužinosime, kol jos nepradėsime įgyvendinti, net jeigu ir suklysime. Svarbu nebijoti, nes iš klaidų mokomės“, – dalijosi tėvas jėzuitas, viešojoje erdvėje drąsiai ir gyvai pasikalbant apie Bažnyčią ir mus joje.

Po vakaro kavinėje renginių programa persikėlė į arkivyskupijos kiemelį. Čia visus pasveikino  kurijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, kuri yra ir šių Misijų dienų koordinatorė.

Gausiai talentais apdovanoto kunigo Vincento Lizdenio autorinės ir atliktos kitų autorių dainuojamosios poezijos vakare klausytojus džiugino ir vasaros vakaro grožis, gyvybė ir gyvenimas, kuris sruvo ne tik nuo scenos, bet ir iš jaunų šeimų, jų atsivestų nenustygstančių mažylių.

Kartu su muzika mezgėsi jautrus kunigo Vincento pašnekesys prabylant į širdis – kiek turime darbo atidžiai žvelgti į žmogų šalia... į visus žmones, kurie patinka ir kurie nelabai... Neignoruojant kiekvieno iš jų Kūrėjo.

Nuskambėjo ir „Jei ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos“ – kartu su malda už žmones Ukrainoje, kurie šiandien geriausiai supranta, ką reiškia mylėti Tėvynę. O tai reiškia žvelgti į Kryžių...

 

„Dievas mus įdarbina mylėti“, – sakė kunigas Vincentas, savo dainas palydėdamas jautriais ir kartais tokiais šmaikščiais tekstais, kaip šis: Dievas mus įdarbino mylėti, bet kuris gi viršininkas galėtų ilgai laikyti darbe mus, tokius nevykėlius mylėti....

Šlovinimo vakaras vyko pranciškonų bažnyčioje, į kurią nemažai žmonių atėjo po koncerto arkivyskupijos kiemelyje ar užsuko tuo metu praeidami pro šalį Santakos parke, kur toli aidėjo galingos šlovinimo giesmės!

Šlovinimo malda su tėvais redemptoristais ir Misijų mokyklos dalyviais apėmė visus mūsų brolius ir seseris, kurie nepažįsta Kristaus, kurie neatpažįstame Jo, esančio šalia.

Malda apkabinti visi mūsų mieste, kurie yra apleisti, kenčia vienatvę, baimę, neviltį, ligą... Tie, kurie slaugo ligonius, tarnauja žmonėms...

Vakaras užbaigtas Jėzaus Viešpaties išpažinimo malda. Tai Jis yra pasaulio (kur siaučia karas ir susiskaldymas), Lietuvos, mūsų arkivyskupijos, mūsų parapijų, darbų, šeimų ir mūsų širdžių Viešpats. jam priklausome ir Jis mus pažįsta...

O Šventojo Rašto žodžiai ir jų apmąstymas priminė: švenčiame dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą:
Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas: ‘Taisykite Viešpačiui kelią!’ kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“. Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu, o jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis,– jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. “ (plg. Apreiškimo knyga)

Apie birželio 23 d., ketvirtadienio,  programą kviečiame žr. čia >>

Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbiai  ir 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune