Naujų katechezės metų impulsai susitikime su parapijų katechetais (2022 09 21)
Paskelbta: 2022-09-22 11:46:47

Nuotraukos – organizatorių

Rugsėjo 21 d. pasisemti įkvėpimo naujiems katechezės metams rinkosi katechetai iš visų Kauno arkivyskupijos parapijų. Pirmiausia arkivyskupijos Katechetikos centras drauge su Jaunimo centro komanda arkivyskupijos salėje pasitiko katechetus, kurie rengia jaunuolius Sutvirtinimo sakramentui. Jiems sveikinimo ir padrąsinimo žodį tarė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Ganytojas įvardijo tris esminius elementus, kuriuos kiekvienas katechetas yra kviečiamas puoselėti savo tarnystėje. Tai ištikimybė maldai, nuolanki širdis ir neformalios aplinkos kūrimas siekiant jaunimui perduoti šeimos ir bendrystės patirtį.

Vėliau į praktinį pasirengimą naujam katechezės sezonui Sutvirtinamųjų katechetus pakvietė Jaunimo centro dekanatų ir parapijų jaunimo sielovados koordinatorė Monika Žydeliūnaitė. Drauge su išsamiu ir kryptingu planavimu ji drąsino jaunimo ugdytojus svajoti apie kokybišką ir netikėtą pirmąjį katechezės susitikimą su jaunuoliais, kurie ateina į parapijas rengtis Sutvirtinimui.

18 val. arkivyskupas pakvietė visus sielovados bendradarbius į Kauno arkikatedrą bendrai maldai už naujus katechezės metus. Šv. Mišiose giedojo saleziečių bendradarbė Miglė Lipavičienė SC. Liturgijos skaitinius skaitė ir atnašas nešė Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos tikybos mokytojai.

Po šv. Mišių į tą pačią salę rinkosi suaugusiųjų bei vaikus į Pirmąją Komuniją palydintys katechetai. Po arkivyskupo sveikinimo žodžio sesuo Emanuelė Urbonaitė OSB pasidalijo savo tarnystės patirtimi su Pirmajai Komunijai besirengiančiais vaikais.

Tuo pat metu arkivyskupijos kurijos salėje Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos suaugusiųjų katechezės komandos atstovai – kunigas Liutauras Vilėniškis, Elona Saltonienė bei Mindaugas Kapočius – liudijo, kaip suaugusiuosius palydi į gyvą susitikimą su Kristumi sakramentuose, programos dalyviams dovanodami gyvos parapijos bendruomenės patirtį.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune