Padėka arkivyskupijos CARITAS savanoriams už pagalbą maisto dalijimo programoje (MIATLNA) (2011 01 27)
Paskelbta: 2011-01-28 21:09:06

Sausio 27 d. Kėdainiuose, Daugiakultūrinio centro salėje, LR Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vadovai įteikė padėkas Lietuvos Caritas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos bei Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ savanoriams už pagalbą įgyvendinant Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą (MIATLNA). 

Už šią realią pagalbą vargstančiam artimui padėkos žodį savanoriams taip pat tarė renginyje dalyvavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas.

Tarp apdovanotųjų buvo ir šios programos įgyvendinimu besirūpinančių Kauno arkivyskupijos Caritas savanorių bei jiems talkinusių valdžios žmonių. Tai Kauno II dekanato dekanas, Raudondvario parapijos klebonas kun. Augustinas Paulauskas, Kauno II dekanato karitietė savanorė Veronika Imbrasienė, Krakių seniūnas Jonas Dalbokas, Raseinių sav. Socialinių reikalų ir Sveikatos apsaugos sk. vedėja Angelė Palikienė, Ukmergės sav. Socialinės paramos sk. vedėjos pavaduotoja Eglė Štarienė.

Pagal  MIATLNA programą arkivyskupijos karitiečiai, vadovaujami koordinatorės Onutės Virbašiūtės, 2010 m. išdalijo maisto paketus 65 tūkstančiams nepasiturinčių žmonių.

Kauno arkivyskupijos Caritas veikla ir programos >>

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune