Kunigų ir vienuolių rekolekcijos pradedant Tikėjimo metus (2012 10 08–12)
Paskelbta: 2012-10-24 09:37:31

Pradedant Tikėjimo metus, spalio 8–12 d. naujai įsteigtuose brolių kapucinų rekolekcijų namuose Paulių k. (Jurbarko r.) vyko trečiosios dvasininkų ir pašvęstųjų asmenų rekolekcijos „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą“ ( Lk 17, 5). Rekolekcijos buvo vedamos pagal Šventojo Rašto Išėjimo knygą. Vyko meditacijos, konferencijos, užsiėmimai grupelėse. Rekolekcijose dalyvavo kunigų ir vienuolių iš Latvijos, Ukrainos ir Lietuvos.

Dalyvių liudijimai:
Kun. Saulius: Jau trečią kartą Dievas leido dalyvauti mokymuose ir rekolekcijose dvasininkams, kurias organizuoja broliai kapucinai. Šį kartą Dievas palietė mane per Išėjimo knygą. Leido išgyventi dykumą, kurią kartais jaučiu savo kasdienybėje, pajusti, kad Dievas manimi rūpinasi kelionėje į Pažadėtąją žemę – Dangaus karalystę. kartu tos kelios dienos rekolekcijose – gera proga ištirti savo širdį, ko Dievas nori iš manęs. Dėkoju Dievui ir broliams už laiką, per kurį Dievas prisilietė prie manęs.

Ses. Kristina: Šiose rekolekcijose giliau suvokiau Dievo veikimą mano atžvilgiu. Po stabilaus, malonaus dvasinio laikotarpio Dievas mus išveda į dykumą, kad apvalytų, grąžintų gyvą tikėjimą, atveria protą, kad pajustumei Dievą ir gyventum su Juo.

 Apie 2013 m. brolių kapucinų rekolekcijas žr. čia >>.

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune