Kauno I dekanato Šeimos centro išvyka į metinę Lietuvos šeimos centrų konferenciją „Švęsti tikėjimą šeimoje“ Vilniuje (2012 11 17)
Paskelbta: 2012-11-22 09:21:06

Lapkričio 17 d. Kauno I dekanato Šeimos centras organizavo kelionę į Vilnių, į metinę Lietuvos šeimos centrų konferenciją „Švęsti tikėjimą šeimoje“ Ankstyvą šeštadienio rytą iš Kauno pilies aikštelės pajudėjo dviaukštis autobusas su beveik 70 suaugusių ir mažųjų piligrimų iš įvairių Kauno miesto parapijų. Kartu taip pat vyko Kauno II dekanato, Ukmergės, Jonavos ir Raseinių dekanatų Šeimos centrų savanoriai. Po trumpo pamąstymo ir maldos Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Raimonda Šemeklienė pasveikino kelionės dalyvius ir supažindino su konferencijos programa. Taip pat buvo pristatyta ES organizuojama iniciatyva „Vienas iš mūsų“, kuria siekiama kad nebūtų finansuojami kamieninių lastelių, paimtų iš embrionų, tyrimai. Kelionės dalyviai pakviesti pasirašyti ir tokiu būdu paremti šią iniciatyvą.

Atvykus į Vilnių tėveliai pirmiausia pasirūpino vaikučiais. Juos paliko Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre, kur šio centro jaunieji savanoriai organizavo „vaikų tarnybėlę“ pagal atskiras amžiaus grupes. Konferencija vyko Vilniaus senamiestyje ISM vadybos ir ekonomikos universiteto rūmuose.

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kun. Ričardas Doveika pasidalijo savo įžvalgomis tema „10 žingsnių Milano link“, o išvykos į Pasaulinį šeimų susitikimą Milane dalyvė Aušra Mizgirienė papasakojo apie patirtus įspūdžius, iššūkius ir atradimus kelionės metu. Mintimis iš Europos katalikiškų šeimų organizacijų susitikimo pasidalijo Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro direktorius Algirdas Petronis. Po bendrų pietų konferencijos dalyviai rinkosi darbo grupelėse, kur diskutavo apie konferencijoje išgirstas mintis ir apie galimybę jas pritaikyti savo darbe. Paskui visi susirinko švęsti šv. Mišių Šv. Teresės bažnyčioje. Konferencija baigėsi šeimų liudijimais iš Pasaulinio šeimų susitikimo Milane ir bendra vakarone.

Kupini įspūdžių ir gerų emocijų kelionės dalyviai išvyko namo. Kelionė neprailgo, nes vaikai skubėjo prie mikrofono: kas sekė eilėraščius, kas dainavo, o patiems mažiausiems buvo smagu pasakyti savo vardą ar ištarti mamai: „Aš tave myliu.“

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune