ŠITOKS YRA MŪSŲ DIEVAS! Misijų savaitė Kaune – įžanga į 2013 Lietuvos jaunimo dienas (2013 06 23–27)
Paskelbta: 2013-06-14 18:27:27

Plakatas.jpg

Paskutinį birželio savaitgalį – 28–30 dienomis – Kaune į didžiausią katalikiško jaunimo susitikimą suvažiuos tūkstančiai Lietuvos jaunimo dienų dalyvių. Prieš joms prasidedant Kaune nuo birželio 23 iki 27 d. rengiama Miesto misijų savaitė. Jos idėją prieš dešimtmetį iškėlė penkių Europos šalių kardinolai, nutarę rengti tokias evangelizacines savaites vis kitame Europos mieste (ir jau vyko Vienoje, Paryžiuje, Lisabonoje, Bratislavoje ir kt).

Lietuvoje Misijų savaitė rengiama pirmą kartą. Ja siekiama padaryti dovaną ir surengti šventę kauniečiams, kurie netrukus savo mieste priims tūkstantines Lietuvos jaunimo minias, atvykstančias švęsti Jaunimo dienų.

Misijų savaitės renginiai apims plačias miesto erdves – senosios prieplaukos amfiteatrą, senamiesčio kavines, Istorinės prezidentūros kiemelį, senąją Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią, 600 metų jubiliejų šiemet mininčią Arkikatedrą. Čia pasklis daugiau kaip 100 evangelizuotojų komanda iš Lietuvos ir iš užsienio – vyskupai, kunigai, vienuoliai, jaunimas. Katechezėmis ir tiesiog draugiškais pašnekesiais su kunigais senamiesčio kavinėse patraukliomis ir visiems svarbiomis temomis, įvairaus amžiaus klausytojams skirtos įvairios muzikos koncertais, šokiais, spektakliais, parodomis, kvietimu atlikti kūrybines užduotis, viešai skaitomu Dievo žodžiu, filmų peržiūromis bei diskusijomis, specialia programa vaikams miesto misijų rengėjai sieks pabendrauti su šiuolaikiniu kauniečiu, pasidalyti tikėjimo ir buvimo krikščionimi džiaugsmu, o tai reiškia – džiaugtis gyvenimu atveriant jį Kūrėjui, – kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų!

Savaitės renginius kasdien lydės vakaro malda už Kauno miestą, taip pat nenutrūkstama (visą parą) vyksianti Švč. Sakramento adoracija už LJD sėkmę Pranciškonų bažnyčioje, šv. Mišių malda arkikatedroje birželio 24-ąją, švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo šventę, ir birželio 27-ąją, jau užbaigiant Misijų savaitę prieš kitądien startuosiančias Jaunimo dienas. Misijų savaitėje kartu švenčiant Šv. Joną Krikštytoją, birželio 24 d. kviečiama į Jonines – Šeimų pikniką Santakos parke.

Misijų savaitės organizatoriai kviečia jaunus ir vyresnius, didesnius ir mažesnius į renginius, ragindami savo gyvenime atrasti tris didžiąsias M: MĄSTYK, MYLĖK, MELSKIS! ir jaunatviška energija sakydami: Šitoks yra mūsų Dievas!

Išsamią Misijų savaitės programą rasite www. pasaukimas.lt >>
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune