SPAUDOS KONFERENCIJA rengiantis Miesto misijų savaitei ir Lietuvos jaunimo dienoms (2013 06 21)
Paskelbta: 2013-06-20 10:27:49

Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma.
Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų
(Mt 10, 26-27)

Dėmesio: pirmą kartą Bažnyčios istorijoje – spaudos konferencija ant Kauno arkivyskupijos kurijos stogo!

Birželio 21 d., penktadienį, 10 val. spaudos konferencijoje bus pristatoma pirmą kartą Lietuvoje vyksianti Miesto misijų savaitė Kaune kaip įžanga į Lietuvos jaunimo dienos (LJD). Apie artėjančius didžiausius Lietuvos katalikiško jaunimo susitikimus, taip pat kaip dovaną kauniečiams už jų svetingumą priimant tūkstantinius LJD dalyvius rengiamą Misijų savaitę spaudos konferencijoje kalbės Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Misijų savaitės Lietuvoje iniciatorė ir LJD koordinatorė Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ.

Paskutinį birželio savaitgalį Kaune į didžiausią katalikiško jaunimo susitikimą suvažiuos tūkstančiai Lietuvos jaunimo dienų dalyvių. Bet prieš tai Kaune nuo birželio 23 iki 27 d. rengiama Miesto misijų savaitė. Jos idėją prieš dešimtmetį iškėlė penkių Europos šalių kardinolai, nutarę rengti tokias evangelizacines savaites vis kitame Europos mieste (jau vyko Vienoje, Paryžiuje, Lisabonoje, Bratislavoje ir kt). Lietuvoje Misijų savaitė rengiama pirmą kartą. Ja siekiama padaryti dovaną ir surengti šventę kauniečiams, kurie netrukus savo mieste priims tūkstantines Lietuvos jaunimo minias, atvykstančias švęsti Jaunimo dienų. Misijų savaitė apims plačią programą: koncertus, spektaklius, katechezes, viešai skaitomą Dievo žodį, filmų peržiūras, susitikimus su kunigais senamiesčio kavinėse; ir plačias erdves – senosios prieplaukos amfiteatrą, senamiesčio kavines, Istorinės prezidentūros kiemelį, senąją Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią, 600 metų jubiliejų šiemet mininčią Arkikatedrą. Čia pasklis daugiau kaip 100 evangelizuotojų komanda iš Lietuvos ir iš užsienio – vyskupai, kunigai, vienuoliai, jaunimas (išsami programa čia >>). Savaitės renginius kasdien lydės vakaro malda už Kauno miestą, taip pat nenutrūkstama (visą parą) vyksianti Švč. Sakramento adoracija Pranciškonų bažnyčioje už LJD sėkmę.

Šių renginių, kurie, neabejotinai trykš jaunatviška energija, drąsa ir šypsenomis, akivaizdoje ir pati spaudos konferencija bus jaunatviškai netradiciška tuo, kad ji, esant geroms oro sąlygomis, vyks ant kurijos pastato stogo sykiu padovanojant žurnalistams unikalią galimybę dar nematytu rakursu pažvelgti į įstabųjį Kauno miestą – tas erdves, kurias netrukus užpildys Misijų savaitės ir Lietuvos jaunimo dienų dalyviai.

Kviečiame „užsikrėsti“ šių jaunimo renginių dvasia, rengėjų optimizmu, atviromis akimis pamatant ir kitiems ištransliuojant žinią, jog
- šiandien Bažnyčia turi ką pasakyti ir pasiūlyti prasmės ieškančiam šiuolaikiniam žmogui;
- šiandienė Bažnyčia iš tikrųjų yra jaunuoliui draugysčių, džiaugsmo ir vilties vieta!

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune