Šv. VALENTINO DIENA KITAIP „...o visa kita tik detalės?“ Kaune (2011 02 14)
Paskelbta: 2011-02-18 07:10:19

Vasario 14 dieną Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras, Šeimos centras, Jono Pauliaus II piligrimų centras ir akademinės sielovados bendradarbiai kvietė švęsti Šv. Valentino dieną KITAIP. Renginys jau tampa tradicinis, rengiamas penktus metus iš eilės. Ir šiemet šventė sulaukė gausaus būrio dalyvių, vos tilpusių arkivyskupijos salėje.

Šių metų tema kalbėjo apie detales. Todėl ir programoje buvo gausu mažų gražių detalių, tokių kaip jauki klasikinė aplinka, daug gėlių,  žvakių, dvariškiai, Romeo ir Džiuljeta su meilės sonetais, solistas Liudas Mikalauskas su nuostabiomis meilės dainomis.

Jaunimą pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, šiltai pasidalydamas savo prisiminimais. Ganytojas linkėjo būti jauniems žmonėms atsakingiems vienam už kitą, ypač vaikinams linkėjo sutikti tokių merginų, kurios savo elgesiu nesukeltų blogų minčių. Taip pat jaunimą pasveikino Kauno meras A. Kupčinskas, kuris sakėsi esąs tikrai nustebęs, matydamas tiek daug gerų jaunų žmonių. Meras į šventę atsinešė pyrago, kuriuo vakaro pabaigoje visus susirinkusius kartu su tradiciniu obuoliu pyragu vaišino savanoriai.

Renginyje apie detales draugystėje, meilėje ir šeimos gyvenime, kuriomis stebino vienas kitą ir kurių nepamiršta ir šiandien, būdami jau 10 metų kartu, liudijo Darius ir Renata Brazdžioniai iš Vilniaus. Apie detales santykyje su Dievu kalbėjo kun Gintaras Blužas. Jis ypač šiais Gailestingumo metais jaunimą kvietė atsigręžti į Dievą kaip gailestingą Tėvą.

Gausiais plojimais  jaunimas dėkojo vakaro vedėjams, rėmėjams ir kalbėtojams.  

Renginio  fotoalbumas

Valda Velžienė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentė
Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune