2013 metų LJD Kaune: švenčia beveik 8 000 draugų!
Paskelbta: 2013-06-29 16:21:53

Fotografijos Laimos Penekaitės ir Mindaugo Vaičiulio

Fotografija Laimos Penekaitės

Penktadienio popietę Kaune prasidėjo jau šeštosios Lietuvos jaunimo dienos (LJD). Nemuno ir Neries upių Santakoje beveik 8 000 jaunimo, susirinkusių iš visos Lietuvos, kartu pradėjo švęsti ir liudyti tikėjimą. Tikėjimo šventė su šūkiu „Jus aš draugais vadinu“ pirmąkart truks tris dienas – jaunimas Laikinojoje sostinėje linksminsis iki sekmadienio.

Kauno senamiestį užplūdo katalikiškas jaunimas

Susirinkusius Santakoje sveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, linkėdamas pačių geriausių įspūdžių šiomis dienomis. Ganytojas priminė, kad prieš 20 metų, kai Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II, galima sakyti, pradėjęs jaunimo susitikimų tradiciją Lietuvoje, lijo dar smarkiau, tačiau žmonės neišsigando – juos vienijo tikėjimas.

Fotografija Mindaugo Vaičiulio

„Tegul šios dienos tampa abipusiu dovanojimu. Padovanokite Kaunui katalikiško jaunimo pavyzdį!“ – ragino arkivyskupas, akcentuodamas, kad didžiausias džiaugsmas yra gyventi ne sau, bet turėti drąsos dalyti save kitiems ir išgyventi draugystę.

Fotografija Laimos Penekaitės

Iš Kauno miesto savivaldybės mero padėjėjo Zenono Abramavičiaus perėmęs simbolinį raktą S. Tamkevičius pašmaikštavo, kad šias tris dienas galėsiąs valdyti Kauną. Milžiniška jaunimo minia ovacijomis ir plojimais arkivyskupui pritarė ir žadėjo tikėjimu dalytis su visais, sutiktais kelyje laikinojoje sostinėje, o vėliau – ir sugrįžę į savo gimtąjį miestą.

Šiemet jaunimo dienų dalyviai susitiko su šūkiu „Jus aš draugais vadinu“. Pasak šventės organizatorių, draugystės tema yra gera galimybė auginti santykį: ir vienas su kitu, ir su Dievu, gal net ir su pačiu savimi. Susitikimuose ir diskusijose jie galės klausti, kas iš tiesų yra draugystė, ką reiškia būti Jėzaus draugu.

Fotografija Laimos Penekaitės

Kvietė prisijungti visus

Po šventės atidarymo koncerto keliatūkstantinė minia su Švenčiausiuoju Sakramentu priešakyje patraukė Žalgirio arenos link. Giedodamas kartu su jungtiniu Vilkaviškio vyskupijos choru jaunimas šlovino Dievą, klausėsi Šventojo Rašto ištraukų ir besimelsdami žingsniavo Kauno senamiesčiu.

Fotografija Mindaugo Vaičiulio

Eisenos dalyviai džiaugėsi matydami, kaip žmonės jiems mojavo ir plojo iš balkonų, žvelgė su ašaromis akyse ir bandė fotografijose užfiksuoti šią nesibaigiančią upę!

Fotografija Laimos Penekaitės

Švenčiausiasis Sakramentas buvo įneštas į „Žalgirio“ arenos amfiteatrą, vyko Sutaikinimo pamaldos, vakaro koncertas ir bendros maldos vakaras. Prasidėjo tris dienas truksianti nuolatinė adoracija.

Nors Kaunas švenčia jaunimo dienas, tačiau šįkart „jaunimas“ – ne tik 14–29 metų amžiaus asmenys, bet visi, norintys prisijungti ir kartu išgyventi tikėjimo šventę.

„Laukiame visų, nepriklausomai nuo amžiaus, kurie galėtų ateiti it tiesiog sudalyvauti, būti kartu“, – pasakojo Lietuvos jaunimo dienų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. – Kviečiame prisijungti visus žmones ir linkime nebijoti būti nustebintiems Dievo per pačius paprasčiausius dalykus, per kitus žmones ar įvykius, kurie galbūt nėra taip gerai suplanuoti. Tereikia priimti situaciją tokią, kokia ji yra, ir leisti Dievui prakalbinti mus – jį įsileisti.“

Laukia daug linksmybių

Įveikę įvairius atstumus Jėzaus draugai jau davė renginio dalyvio priesaiką. Nuoširdūs žodžiai būti mandagiu, maloniu, pavyzdingu dalyviu skambėjo ir iš 10-mečio Mato, atvykusio iš Troškūnų, lūpų. Berniukui didelį įspūdį paliko grupės „Chebra“ daina „Vienas Dievas trijuose Asmenyse“.

Dalyvaujantiems draugystės šventėje koncertą padovanojo šokio teatras „Aura“, grupė „Thundertales“, Linas Adomaitis, kone vienintelė pasaulyje kunigų grupė „Sacerdos“.

Viso renginio metu dalyvių laukia dar daugiau siurprizų, netikėtų susitikimų, pokalbių ir kitokių linksmybių, kurias galės pamatyti tik atvykusieji į LJD.

Šeštadienio vakarą Lietuvos jaunimo dienose pasirodys iš Olandijos atvykusi muzikos grupė „Trinity“, kurią sudaro keturi jauni ir talentingi muzikantai, grojantys labai įvairiais instrumentais ir jau sulaukę milžiniško populiarumo! LJD dalyviai su nekantrumu laukia jų koncerto.

Į LJD susirenka vis daugiau jaunimo

LJD organizatoriai džiaugiasi sulaukiantys vis daugiau tikinčio jaunimo – tiek LJD dalyvių, tiek savanorių, padedančių atvykusiems į šį renginį. Šiemet talkina beveik 500 savanorių iš visos Lietuvos.

Lietuvos jaunimo dienose dalyvauja ir svečiai iš užsienio – tarp atvykusiųjų yra lietuviai iš JAV, jaunimas iš Ipanijos, Airijos, Olandijos, Latvijos, Sibiro, Korėjos, net iš tolimosios Argentinos.

Miestą pasiekė ir piligrimai iš Klaipėdos, keturias dienas keliavę dviračiais ir kartu su savimi atsivežę Vatikano vėliavą kaip ženklą, kad Jaunimo dienose bus prisimenamas prieš 20 metų Lietuvoje apsilankęs popiežius Jonas Paulius II.

Tiberiados broliai ir Šv. Damijono nariai į Jaunimo dienas atkeliavo pėsčiomis, eidami palei Nemuno upę.

Jaunimo dienų proga tokių mažų iniciatyvų atsiranda labai daug. Keliaudami įvairiais būdais ir bendraudami jauni žmonės susipažįsta ir tampa draugais, o jais lieka net po Jaunimo dienų.

„Tai tikra draugystės šventė!” – džiaugiasi visi Lietuvos jaunimo dalyviai.

Jaunimo dienos Lietuvoje ir pasaulyje

• Lietuvos jaunimo dienų ištakomis galima laikyti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje 1993 m. – jo metu Kaune, Dariaus ir Girėno stadione įvyko popiežiaus susitikimas su jaunimu, kurį popiežius pradėjo sakydamas „Kaip aš troškau šio susitikimo!“

• Lietuvos jaunimo dienos buvo pradėtos rengti ruošiantis Pasaulio jaunimo dienoms. Pirmosios LJD vyko 1997 m. vasarą – tai buvo piligriminis žygis į Trakus. 2000 metais LJD vyko Vilniuje, 2004 m. – Šiauliuose, 2007 m. – Klaipėdoje , 2010 m. – Panevėžyje.

• Prieš 28 metus popiežius Jonas Paulius II pakvietė jaunus žmones iš viso pasaulio švęsti Verbų sekmadienį Romoje, Šv. Petro aikštėje. Susitikimas sulaukė didelio pasisekimo – susirinko daugiau kaip 300 tūkst. žmonių, todėl popiežius nusprendė tokius susitikimus rengti ir ateityje. Jau 1985 metais buvo paskelbta, kad pasaulio jaunimo dienos bus rengiamos reguliariai. Jos minimos kiekvienų metų Verbų sekmadienį, o kas trečius metus viso pasaulio jaunimas sukviečiamas į tarptautinį susitikimą.

• Paskutinės Pasaulio jaunimo dienos vyko 2011 metais Madride, Ispanijoje.

Daugiau naujienų iš LJD žr. www.jaunimodienos.lt >>

Viktorija Urbonaitė, LJD viešieji ryšiai
Tel. 8 658 245 58
El. p. media@jaunimodienos.lt

Lina Vaitiekūnaitė, LJD viešieji ryšiai
Tel.  8 672 432 75
El. p. media@jaunimodienos.lt

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune