Lietuvos jaunimo dienose jaunimas griovė mitus
Paskelbta: 2013-07-01 15:22:31

Fotografijos Laimos Penekaitės, Mindaugo Vaičiulio ir www.jaunimodienos.lt

Fotografija Mindaugo Vaičiulio

Savaitgalį Kaune vykusios šeštosios Lietuvos jaunimo dienos (LJD) jaunimą kvietė su šūkiu „Jus aš draugais vadinu“. Jaunimas rinkosi remdamasis Jėzaus ištartais žodžiais savo mokiniams Paskutinės vakarienės metu. LJD dalyviai klausė ir diskutavo, kas iš tiesų yra draugystė, ką reiškia būti Jėzaus draugu. Kartu jie griovė visuomenėje paplitusius mitus – parodė jauną ir džiugią Bažnyčią.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis paaiškino, jog kviečiant jaunimą remiantis šia evangelijos ištrauka buvo siekiama parodyti, kad tikėjimo esmė yra asmeninis santykis su Dievu: „Ne mes esame tie, kurie pasirenka Dievą ar jį sukuria pagal savo vaizduotę, bet Dievas, būdamas slėpinys, iki galo nesuprantamas žmogaus protui, pasirenka mus. Dievas myli žmogų. Jis pirmasis žmogų pamilo. Jėzus sako: „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau.“ Norime akcentuoti mintį, kad kiekvienas žmogus yra Dievo mylimas vaikas – ne už kažkokius nuopelnus, kuriuos kažkada surinks, bet jau dabar ta meilė yra pagrindas, į kurią atsirėmęs žmogus gali keisti savo gyvenimą, atrasti viltį ir dalintis su kitais ta viltimi bei džiaugsmu.“

Milžiniško populiarumo sulaukusi šventė

Kvietimas diskutuoti apie draugystę, dalytis savo patirtimi ir ieškoti atsakymų į jaunimui rūpimus klausimus sulaukė labai didelio dėmesio. Į Kauną susirinko beveik 8 000 jaunimo iš visos Lietuvos. Į ją taip pat atvyko lietuviai iš JAV, jaunimas iš Ispanijos, Airijos, Olandijos, Latvijos, Sibiro, Korėjos, net iš tolimosios Argentinos.

Šventės organizatoriai džiaugėsi, kad jaunimas atsiliepė į raginimą būti ir tikėjimą švęsti kartu, draugystėje, išgyventi draugystę vienas su kitu, su Dievu ar net su pačiu savimi.

Fotografija www jaunimodienos lt

LJD renginyje buvo daug jaunų žmonių – tiek LJD dalyvių, tiek savanorių, padėjusių kitiems atvykti į renginį. Šiemet talkino beveik 500 į Kauną suvažiavusių savanorių iš visos Lietuvos. Į LJD atvyko 120 kunigų patarnauti jauniems žmonėms klausydami jų išpažinčių.

Diskutuodami ieškojo atsakymų

Lietuvos jaunimo dienose dalyviai diskutavo jiems rūpimais klausimais, šventė ir liudijo tikėjimą įvairiomis formomis.

Kauno parapijų ir rektoratų bažnyčiose vyko LJD dalyvių katechezė ir teminiai užsiėmimai. Apie draugystę jie kalbėjo nagrinėdami skirtingas situacijas ir temas. Pasirinkę teminį užsiėmimą, turėjo galimybę diskutuoti su kunigais, broliais ir sesėmis vienuoliais bei įvairių profesijų pasauliečiais, kurie padėjo atsakyti į rūpimus klausimus ir sustiprinti, o galbūt ir atrasti draugystę su Jėzumi.

Fotografija www jaunimodienos lt

Pavyzdžiui, kunigas Julius Sasnauskas jaunimui aiškino, kad pajusti simpatiją Kristui reikia taip, kaip ji pajuntama mūsų knygų herojams ar kino žvaigždėms, įsimylėti jį kaip mėgstamiausios knygos personažą. „Ir visai nesvarbu, ar tai Haris Poteris, ar A. Diuma įkūnyti trys muškietininkai. Netikėtai išryškėja esminis bruožas, jungiantis šiuos personažus – draugystė. Visi jie kovoja vardan draugų, puoselėja draugystę arba kviečia būti draugais“, – pavyzdžius pateikė pranciškonas ir pridūrė, kad Jėzus neįrodinėja savo draugystės, nes jo draugystė jau įrodyta.

Viešpatį šlovino su muzikos grupe

Šeštadienio vakare Lietuvos jaunimo dienose pasirodė iš Olandijos atvykusi populiari muzikos grupė „Trinity“, kurią sudaro keturi jauni ir talentingi muzikantai, grojantys labai įvairiais instrumentais.

Grupė groja Viešpatį šlovinančią muziką, todėl šį savaitgalį Kaune susirinkęs Lietuvos jaunimas džiaugėsi, jog linksmindamiesi kartu su jos nariais galėjo taip pat šlovinti Viešpatį ir garbinti Švč. Sakramentą.

„Koncertas buvo fantastiškas! Visi mėgavomės įdomiais ritmais, o giesmių žodžiai ispanų kalba nebuvo kliūtis“, – įspūdžiais dalijosi LJD dalyviai. Žiūrovų dėmesį pastebėjo ir patys muzikantai. Vaikinai džiaugėsi lietuvių reakcija ir žadėjo į Lietuvą sugrįžti dar ne kartą.

Žiūrovus stebino ir kitos renginio programos dalys. Pantomimos teatro aktorius Aleksas Mažonas atliko teatrinę improvizaciją apie šiuolaikinio gyvenimo ritmą, ritualus, ieškojimus, vis dar klaidžiojančio jaunimo gyvenimą. Inscenizacija sužavėjo publiką, vienas iš savanorių džiaugėsi: „Tai labai jaunatviška!“

Jaunimo fiesta ir rimtis – ar suderinama?

Pakili nuotaika jaunimui nedingo ir po koncerto – šlovino Viešpatį toliau. „Tai akimirkos, kai dar labiau artėjau prie Jėzaus,– pasakojo šventės dalyvis. – Šlovinimas yra garbinimas ne tik giesme, balsu, bet ir širdimi, veiksmais ir judesiais. Man tai yra visiškas savęs atidavimas Jam – tyla ir ramybė, susikaupimas.“

Ant kelių prieš apšviestą Švč. Sakramentą suklupo visa „Žalgirio“ arena. „Tai buvo puikus įrodymas, kad mes tikime, garbiname ir lenkiamės Dievui“, – prisiminė LJD dalyvis.

Jauni žmonės ir toliau griovė visuomenėje vyraujančius mitus, susijusius su jaunu žmogumi ir tikėjimu – arenos amfiteatre pasikeisdami dalyvavo nuolatinėje maldoje prie Švenčiausiojo Sakramento, prieš šv. Mišias daugiatūkstantinė jaunimo minia suklupo Rožinio maldai. Visą savaitgalio šventę vainikavo sekmadienį „Žalgirio“ arenoje Lietuvos vyskupų aukotos šv. Mišios.

 Draugyste jaunimas dalysis su visais

Savaitgalį šventęs jaunimas išgyventi draugystę vienas su kitu, su Dievu ar net su pačiu savimi, kartu kviečia prisijungti ir visuomenę. „Mes visi vienas kitam galime tapti draugais“, – sako Lietuvos jaunimo dienų dalyviai, savaitgalį šia nuotaika dalijęsi tarpusavyje ir su Kauno miesto gyventojais.

Jaunimas taip pat kviečia visus užeiti į Jaunimo dienų „internetinius namus“ www.jaunimodienos.lt! Čia galima rasti naujausią informaciją, komentarus, įžvalgas, istorijas, nuorodas į vaizdo reportažus, nuotraukas iš šių metų didžiausio katalikiško jaunimo renginio „Jaunimo dienos 2013“.
 

 

Viktorija Urbonaitė,
LJD 2013 atstovė spaudai

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune