Nauji kunigų skyrimai (2013 m. rugsėjis)
Paskelbta: 2013-09-25 10:01:50

Kun. Julius GRIGONIS atleistas iš LSMU Kauno klinikų kapeliono pareigų paliekant anksčiau turėtas pareigas.

Kun. Vincas KUDIRKA paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Kun. Audrius MARTUSEVIČIUS atleistas iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje prefektu įpareigojant įsijungti į sielovadą Šiluvos parapijoje.

Kun. Darius VASILIAUSKAS, be anksčiau turėtų pareigų, paskirtas LSMU Kauno klinikų kapelionu.

 

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune