Nauji kunigų skyrimai (2013 m. rugsėjis)
Paskelbta: 2013-09-25 10:01:50

Kun. Julius GRIGONIS atleistas iš LSMU Kauno klinikų kapeliono pareigų paliekant anksčiau turėtas pareigas.

Kun. Vincas KUDIRKA paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Kun. Audrius MARTUSEVIČIUS atleistas iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje prefektu įpareigojant įsijungti į sielovadą Šiluvos parapijoje.

Kun. Darius VASILIAUSKAS, be anksčiau turėtų pareigų, paskirtas LSMU Kauno klinikų kapelionu.

 

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune