Mons. dr. Vytauto SIDARO kunigystės 65-erių metų jubiliejaus paminėjimas Kaune (2013 10 31)
Paskelbta: 2013-11-04 11:18:00

Spalio 31 d. Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje 18 val. vyko iškilmingos šv. Mišios meldžiantis ir dėkojant Dievui už mons. dr. Vytauto Sidaro 65-erius kunigystės metus. Pagerbiant ilgametį Bažnyčios tarną, šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo kurijos kancleris mons. lic. Adolfas Grušas, prelatas prof. dr (hp) Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Kartu meldėsi Kauno seserų benediktinių bendruomenės seserys ir visa Šv. Mikalojaus bažnyčios bendruomenė.

„Šio garbingo kunigo tarnystė paženklinta nuoširdžiu darbu ir atsidavimu kitiems ne tik vikaraujant, klebonaujant įvairiose vietose, Kauno trapdiecezinėje kunigų seminarijoje ir Teologijos fakultete būnant dėstytoju, o vėliau seminarijos prefektu ir vicerektoriumi, daugiau nei dvidešimt metų būnant Šv. Mikalojaus bažnyčios rektoriumi, seserų benediktinių kapelionu ir puikiu dėmesingu nuodėmklausiu, bet ir atlaikant išbandymus sunkiuoju sovietmečio laikmečiu, neprarandant tikėjimo, išlaikant uolumą ir ištikimybę Dievui bei Bažnyčiai“, – priminė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius savo homilijoje.

Po šv. Mišių sveikinimo žodį kunigų vardu tarė prelatas prof. dr (hp) Vytautas Steponas Vaičiūnas, pabrėždamas kunigystę kaip tarnystės mokyklą, kurioje mons. Vytautas Sidaras yra ne tik puikus mokinys, bet kartu ir mokytojas bei visų pavyzdys. Tą pačią tarnystės temą tęsė ir vienuolyno priorė ses. Juozapa Strakšytė OSB, išryškindama monsinjoro kaip atsidavusio Dievo tarno misiją daug metų ištikimai kapelionaujant vienuolyne. Prie visų sveikinimų prisidėjo ir ilgametis bažnyčios bendruomenės narys Kęstutis Ignatavičius, kuris dėkojo monsinjorui už atkaklumą ir pasitikėjimą Dievo Apvaizda atstatant vienuolyno bažnyčią, negailint nei laiko, nei pastangų. Galiausiai gerbiamą jubiliatą sveikino šios bažnyčios pasauliečių bendruomenė „Teofiliai“, dėkodama už tėviškumą ir už tai, kad garbusis dvasinikas yra Dievo meilės ir paprasto nuoširdumo ženklas.

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune