Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (CCEE) sveikinimas (2013 11 07)
Paskelbta: 2013-11-11 16:48:41

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų
(Jn 10, 10)

2013 metų lapkričio 7 diena

 


Jo Ekscelencijai Sigitui Tamkevičiui

Tegyvuoja gyvenimas

Šiandien, kai prisimename Jūsų gimtadienį, vienijamės su Jumis ir visais Jums brangiais žmonėmis dėkodami Viešpačiui už gyvenimo dovaną ir melsdami gyvenimo apstybės, kurią tik Jis gali suteikti.

Tikėjimo metai mus skatina žvelgti į gyvenimą dar giliau, suvokiant, kad tai yra didžiulė malonė, ir tai pripildo mus džiaugsmo. Dėkojame Viešpačiui, kad galime su Jumis dalytis šiuo džiaugsmu, ir meldžiame, kad Dievo Motina, Gyvenimo Karalienė, nuolat užtartų Jus.

Generalinis sekretorius kartu su CCEE sekretoriato bendradarbiais kartu meldžiasi už Jus.
 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune