„ALFA jaunimui“ susitikimas „Atsiminkite Jo padarytus nuostabius darbus“ (Ps 105, 5) Kaune (2011 02 26)
Paskelbta: 2011-03-08 16:45:29

Jau kuris laikas Kauno arkivyskupijoje programa „ALFA jaunimui“ yra integrali rengimo Sutvirtinimo sakramentui dalis.

Vasario 26 dieną 15 val. į Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro židinio salę ėmė rinktis jaunuoliai: dėlioti kėdžių (jų prireikė apie 50), ruošti staliuko arbatai, sujungti reikalingos techninės įrangos; čia buvo derinamos gitaros, montuojama garso aparatūra. Panašus „ritualas“ vyksta daugelyje parapijų Kaune ir visoje Lietuvoje, kur jaunuoliai renkasi į ALFA kursą. Tik šį kartą Jaunimo centre rinkosi tie, kurie yra atsakingi už savuosius ALFA kursus, yra aktyvūs komandų nariai.

Sulaukėme Kauno (Šv. Antano Paduviečio, Pal. Jurgio Matulaičio, Kristaus Prisikėlimo parapijų, Šv. Pranciškaus Ksavero, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Šv. Mikalojaus rektoratų, Jėzuitų gimnazijos ir Pataisos namų tardymo izoliatoriaus, Jaunimo centro), Jonavos, Jurbarko, Raudondvario, Kulautuvos ir Marijampolės atstovų.

Šio susitikimo tikslas buvo pažvelgti, kokių nuostabių darbų Viešpats padarė per praėjusius ALFA kursus jaunų žmonių gyvenimuose, ir savo liudijimais pastiprinti bei padrąsinti vieni kitus. Ne vienai komandai buvo sunku pasirinkti vieną konkretų įvykį, kuriuo būtų norėjusi pasidalyti, nes Dievas buvo tikrai dosnus. Rinkomės ne vien prisiminti ir analizuoti, bet dar labiau dėkoti, nes dėkojimas yra širdies atmintis, kurios reikia, kad turėtume drąsos ir užsidegimo eiti toliau ir sutikti naujus jaunus žmones, kurie peržengia parapijų, rektoratų ir kitų grupių slenkstį. Taigi kartu su „Dievo armija“ šlovindami dėkojome Tam, kuris skynėsi kelią ne tik į tuos, kuriems vyko ALFA kursas, bet ir į pačius vadovus bei komandų narius.
 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune