Arkivyskupijos Šeimos centre – susitikimas su kun. Ksawery Knotzu OFM Cap. – knygos „Seksas, kokio nepatyrėte. Kunigo patarimai be jokių tabu” autoriumi (2015 06 06)
Paskelbta: 2015-06-12 08:33:44

 

Birželio 6 d. Kaune, arkivyskupijos Šeimos centre, vyko susitikimas su kunigu Ksawery Knotzu OFM Cap. – knygos „Seksas, kokio nepatyrėte. Kunigo patarimai be jokių tabu” autoriumi.

Gausiai susirinkusius sutuoktinius, sužadėtinius, Šeimos centro savanorius ir besidarbuojančius šeimų sielovados srityje pasveikino arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. „Mūsų visuomenėje yra dvi tabu temos: Dievas ir seksas. Todėl sveikintina, kad Šeimos centras kviečia kalbėtis šiomis temomis”, – kalbėjo ganytojas.

Pirmoje susitikimo dalyje svečias iš Lenkijos vaizdžiai perteikė Santuokos sakramento teologinius pagrindus, pašmaikštaudamas, kad Dievas pirmiausia sukūrė Santuoką, o ne popiežių. „Adomas ir Ieva, mylėdami vienas kitą, patyrė ir Dievo meilę, nes Dievo meilė paremta santykiu. Mūsų kūnas yra labai geras, nes jį sukūrė Dievas. Problema kyla dėl mūsų širdies. Per seksualumą gali pasireikšti didžiulė meilė, tačiau gali reikštis ir agresija, manipuliavimas, pažeminimas. Kristus nori atnaujinti Santuoką. Sakramentas – tai regimas ženklas, rodantis neregimą Dievo malonę, ir tik vienas sakramentas – būtent Santuokos – neprarado jutiminės išraiškos”, – kalbėjo kun. K. Knotzas. Po to jis pabrėžė, kad Dievas apsireiškia Santuokoje per sutuoktinių ryšį. Ryšys – tai bendravimas, meilė, pagarba, taip pat ir lytinis gyvenimas.

Antroje dalyje lektorius aptarė kontracepcijos, pornografijos, masturbacijos vilkduobes, taip pat kalbėjo apie įvairias sutuoktinių meilės raiškos formas. Vėliau išsamiai atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Šį susitikimą parėmė Vokietijos katalikų akcija Renovabis.
 

Ganytojo žodis

Mergelės Marijos kvietimas Šiluvoje garbinti Sūnų aktualiai skamba ir šiandien. Turime dovanoti laiką, pastangas, kitaip tariant, „arti“ dėl Jėzaus reikalų, kad pasaulis keistųsi į „geresnę savo versiją“, kad Dievas būtų mūsų pačių gyvenimo centras. Tik tuomet ateina Dievo dovanota tikroji ramybė.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune