KRIZMOS MIŠIOS arkikatedroje bazilikoje (2011 04 21)
Paskelbta: 2011-04-21 11:56:59

Fotografijos Dariaus Chmieliausko

Dariaus Chmieliausko fotografija

Balandžio 21 d., Didžiojo ketvirtadienio rytmetį, Kauno arkikatedroje bazilikoje, kaip ir kitų vyskupijų katedrose, gausiai dalyvavę arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai drauge su vyskupais šventė Krizmos Mišias. Jomis pradėtas minėti Didysis Velykų tridienis, vedantis į didžiausią Bažnyčios liturginių metų šventę bei viso krikščioniškojo tikėjimo viršūnę – Kristaus Prisikėlimą.

Įspūdinga procesija prie didžiojo altoriaus atėję per devynias dešimtis dvasininkų dėkojo Viešpačiui už Eucharistijos įsteigimą ir kunigystės dovaną.

Dariaus Chmieliausko fotografija

Iškilmėse gausiai dalyvavo tikintieji. Krizmos Mišių liturgijos metu buvo pašventinti ligonių, katechumenų aliejai ir šventoji Krizma bei atnaujinti kunigystės pažadai. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir visi dalyvavę kunigai.

„Šiais metais Dievo tarno Jono Pauliaus II beatifikacijos proga mes turėsime gražią progą pažvelgti į šviesų kunigystės kelią, kuriuo perėjo mums labai artimas palaimintasis popiežius. 1993 m. rugsėjo 4 d. Jonas Paulius II Vilniaus arkikatedroje kalbėjo Lietuvos kunigams: „Kaip Geras Ganytojas priimkite ir eikite pasitikti kiekvieno žmogaus. Visi, ypač jaunimas, ieško dvasios tėvų, gerų vadovų ir Evangelijos dvasia gyvenančių mokytojų. Išklausykite, padrąsinkite, palaikykite ir vadovaukite Dievo tautai, žengiančiai tiesos ir šventumo takais. Štai kur jūsų pasiuntinybė, akivaizdžiai reikalaujanti, kad be atvangos stengtumėtės būti ištikimi ir mylėti Kristų, žmonijos Gelbėtoją. Prieš akis visada turėkite Jėzaus pavyzdį, su dieviškuoju Mokytoju kasdien kalbėkitės, Jo klausykite ir ištikimai juo sekite, kad taptumėte jo atsiųstosios Dvasios įnagiais“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius savo pamoksle (žr. išsamų tekstą).


 

Dariaus Chmieliausko fotografija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune