Arkivyskupijos karitiečių šventė Jonavoje (2015 08 20)
Paskelbta: 2015-08-27 09:49:56

Rugpjūčio 20 dieną arkivyskupijos karitiečiai dalyvavo tradicinėje dvasinės atgaivos šventėje. Gausūs jų būreliai iš visų arkivyskupijos dekanatų, pasipuošę „Caritas“ liemenėmis, šiemet susirinko į Jonavą, drauge šventė Eucharistiją  Šv. Jokūbo bažnyčioje.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo arkivyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Virginijus Birjotas, Kauno I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, Kulautuvos klebonas kun. Ladislovas Baliūnas SJ, Karmėlavos klebonas kun. Virginijus Veprauskas, Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius ir Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas.

Homiliją pasakė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, dėkodamas už ryžtą gyventi Kristaus pakvietimu, daryti gera ir savo patirtį skleisti kitiems.

„Caritas“ direktorius kun. V. Birjotas perdavė Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo sveikinimą ir palinkėjo visada būti tikėjimo žmonėmis.

Lietuvos „Caritas“ l. e. p. generalinė direktorė Deimantė Bukeikaitė linkėjo karitiečiams ištvermės ir kantrybės. Jonavos dekanato „Caritas“ vadovė Stanislava Daubarienė pasidalijo karitatyvinio darbo patirtimi, kaip padėti į vargą patekusiems, kaip susirasti bendradarbių ir bendraminčių.

Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas savo pranešime apžvelgė gailestingosios meilės jėgą, pailiustruodamas pastoracinio darbo parapijoje patirtimi. Sunkumai tampa įveikiami, jei šią tarnystę įprasmina artuma su Dievu, jei sugebame stokojančiam paduoti ne tik daiktą į rankas, bet ir atverti širdį maldai.

Šventėje dalyvavusi Jonavos savivaldybės tarybos narė Birutė Gailienė pasidžiaugė karitiečių darbais, gražinančiais kasdienybę, kiekvieno arkivyskupijos dekanato vadovei padovanojo po atminimo suvenyrą.

Susitikimą užbaigėme agape, pasidalydami duona ir širdimi.

 Ses. Viktorija Maknauskaitė SJE,
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ reikalų vedėja

 

 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune