Pašvęstojo gyvenimo metams skirta moksleivių ir mokytojų projektinės-edukacinės veiklos konferencija „Sek paskui mane“ Kaune (2015 10 23)
Paskelbta: 2015-10-27 16:17:42

Spalio 23 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje vyko 9–12 klasių mokinių ir mokytojų projektinės-edukacinės veiklos konferencija „Sek paskui mane“, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams. Dar pavasarį vyresniųjų klasių mokiniai kartu su tikybos mokytojais buvo raginami aplankyti Lietuvos vienuolijas, susipažinti su jų bendruomenėmis, gyvenimo būdu ir ritmu, pašaukimu iš arčiau. Rudenį jaunuoliai rinkosi į konferenciją pasidalyti savo patirtimi, pristatyti, kokį gyvenimą pajuto apsilankę vienoje ar kitoje pašvęstojo gyvenimo bendruomenėje.

Konferencijoje sveikinimo žodį jaunuoliams tarė VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas ir Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas doc. dr. Artūras Lukaševičius. 9–12 klasių mokiniai susirinko iš visos Kauno arkivyskupijos, pranešimus skaitė Kėdainių r. Josvainių, Akademijos bei Šėtos gimnazijų, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos, VDU „Rasos“ gimnazijos, Kauno Antano Smetonos bei „Varpo“ gimnazijų mokiniai ir mokytojai. Konferencijoje buvo pristatyta 12 pranešimų apie įvairias vienuolijas, gyvuojančias tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Jaunuoliai pašvęstąjį gyvenimą, su kuriuo susipažino, aplankė, domėjosi, gyvai bei vaizdžiai pristatė. Visus žavėjo pranešimų jaunatviškumas, dinamika, muzikiniai intarpai, žinios, susipynusios su jauno žmogaus patirtimi.

Savo pašaukimu ir gyvenimu bendruomenėje šioje konferencijoje su jaunimu taip pat dalijosi brolis kun. Tomas Pilchas OFM Cap. bei seserys Celina Galinytė OSB ir Liucija Grybaitė FMA.

Inga Rakauskienė,
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro metodininkė

 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune