Kunigų susirinkime – apie piliečių sąmoningumą informacinės propagandos sąlygomis (2017 01 18)
Paskelbta: 2017-01-19 11:57:23

Sausio 18 dieną arkivyskupijos kunigai susirinko į pirmą šiemet nuolatinio ugdymo konferenciją. Jau įprasta, kad jose sulaukiama ir svečių pranešimų apie įvairias tiek Bažnyčiai, tiek visuomenei svarbias aktualijas. Šįkart konferencijos viešnia buvo Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Strateginės komunikacijos departamento vyriausioji specialistė Auksė Ūsienė, kalbėjusi apie informacinę, prieš mūsų valstybingumą nukreiptą priešiškų jėgų propagandą ir būtiną atsvarą jai – piliečių sąmoningumo ugdymą.

Be to, konferencijoje pristatyta arkivyskupijos Jaunimo centro I pusmečio veikla, kurijos mokymai bažnyčių tarnautojams bei kiti evangelizaciniai renginiai. Konferencija, kaip įprasta, vyko kurijoje, o jai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

„Sąmoningus piliečius turime užsiauginti“, – sakė Auksė Ūsienė konferencijoje, pabrėždama, jog krašto apsaugai, jos kariuomenei labai svarbu turėti visuomenės paramą. Pasak KAM specialistės, informacija yra labai galingas ginklas. Ji keičia mąstymą, gali lemti veiksmus. Informaciniai karai valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, vyksta nuolat. Mes nuolat susiduriam su priešiška mūsų valstybingumui Rusijos dezinformacijos lavina. Informacinis karas, melo propaganda siekiama paveikti žmonių mąstyseną ir elgesį. Žmogus gali nuspręsti nesipriešinti agresijai, kita vertus, atvirkščiai, gali nuspręsti kolaboruoti (kaip buvo pokario partizanų kovose). Propaganda skatina nepasitikėjimą visaip menkinama valstybe, valdžia, iškraipo valstybės istoriją (pvz., priešiška valstybė pateikiama kaip draugiška, „savųjų“ gelbėtoja).

Daug dėmesio lektorė skyrė tam, kaip atpažinti propagandinį veikimą. Propagandinis melas daug kartų kartojamas, dezinformacija pritaikoma tikslinei auditorijai (grupėms pagal amžių, socialinę padėtį, darbo sritį ar pan.). Siekiama didinti nepasitikėjimą savo valstybės kariuomene (pvz., kad dėl išlaidų jai mažės pensijos ar pan.), paveikiamas šauktinių, jų tėvų, mokytojų mąstymas ir neigiamas nusiteikimas privalomosios karo tarnybos atžvilgiu.

Priešiška propaganda skverbiasi į visą mūsų šalies viešąją erdvę, per žiniasklaidą, interneto portalus bei socialinius tinklus, daro poveikį juose daug bendraujančiam jaunimui – labiausiai pažeidžiamai visuomenės daliai. Nesantaika, priešiškumas, nepasitenkinimas keliamas per komentarus, netikrus feisbuko profilius, įsilaužiant į interneto serverius.

Kaimyninėje Rusijoje žinios apie Lietuvą, pasak KAM specialistės, dažniausiai būna neutralios arba neigiamos, išskyrus „minkštąją“ dalį – kultūrą. Tai siekimas išlaikyti mūsų kultūrą tarsi savosios kultūros dalį. Tačiau iš istorijos žinome, jog būtent per kultūrą buvo skiepijamos ir skleidžiamos komunistinės idėjos (pvz., sovietmečio pradžioje būdavo rengiamos propagandinės ekskursijos į Maskvą mūsų elito atstovams). Propaganda skverbiasi per kultūrinius reginius (pvz., Rusijos atlikėjų koncertai mūsų valstybės švenčių proga).

Dėl propagandos poveikio visuomenė, kaip minėjo konferencijos viešnia, gali nespėti sureaguoti į tikrą karinę agresiją, o ginklai prieš ją – gebėjimo atskirti melą nuo tiesos ir piliečių sąmoningumo ugdymas.

Konferencijos pabaigoje arkivyskupijos Jaunimo centro (KAJC) vadovė Agnė Grigaitytė pristatė Lietuvos jaunimo dienas (LJD), kurios šiemet birželio 23–25 d. vyks Vilniuje ir skiriamos 13–35 metų amžiaus jauniems žmonėms. Šiųmetė naujiena – atskira programa studentams (birželio 23 d.). LJD globėjai pasirinkti šv. Edita Štein ir garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, kurio beatifikacijos iškilmių tikimasi sulaukti tomis dienomis. Jaunimo centro vadovė pakvietė kunigus bendradarbiauti ypač su mokyklomis, mokytojais – tai puiki proga pakviesti naujų jaunuolių, kurie vėliau gali likti parapijose. KAJC komanda yra pasirengusi atvykti į mokyklas, kur bus įsipareigojančių mokytojų, į grupeles parapijose, kuriose prašoma pradėti pasirengimą LJD (ir registruotis jau nuo vasario 1 d.). Kunigams taip pat buvo pristatytas KAJC pusmečio renginių (Padėkos šventės, seminarų, rekolekcijų jaunimui ir jo vadovams) planas.

Kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pristatė kunigams diskusijų susitikimus kavinėse, Šlovinimo vakarus su Eucharistijos adoracija, ugdymo ciklą – parapijų darbuotojų seminarus. Į juos, be jau kviestų grupių (zakristijonų, referentų, vargonininkų , maldos grupių vadovų), bus kviečiami ir Šventojo Rašto skaitovai, floristai, valytojos. Kunigai pakviesti į Šv. Valentino dieną KITAIP Kauno „Žalgirio“ arenoje, taip pat informuoti apie ją parapijų bendruomenes, ypač jaunimą, sužadėtinius.

Kunigams buvo pristatytas naujasis arkivyskupijos ekonomas bei Ekonomo tarnybos vadovas Vitalis Urba, pakeitęs šiose pareigose kun. Vytenį Vaškelį. Padėkojęs visiems, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas pranešė, jog kitoje kunigų konferencijoje vasario 8 dieną bus apžvelgiama praėjusių metų arkivyskupijos sielovadinė ir finansinė situacija. Konferencija užbaigta tradiciškai – bendra malda ir pietumis kurijoje
 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune