Ekumeniškas diskusijų vakaras „Vienas Dievas – daug Bažnyčių?“ Kauno kavinėje (2017 01 19)
Paskelbta: 2017-01-20 11:04:45

Nuotraukos Silvijos Knezekytės

Sausio 19 d. „Daugirdo“ viešbučio kavinėje ypatingu susitikimu buvo pradėti arkivyskupijos kurijos organizuojami diskusijų vakarai. Šio pirmojo vakaro tema buvo „Vienas Dievas – daug Bažnyčių?, atliepusi ką tik prasidėjusios Maldos už krikščionių vienybę savaitės dvasią.

Diskusijų vakarą kavinėje lankėsi, su žmonėmis bendravo ir ypatingi svečiai – Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, ortodoksų kunigas, Vilniaus Šv. kankinės Paraskevės bažnyčios klebonas ir ortodoksų arkivyskupijos Lietuvoje sekretoriato vadovas Vitalijus Mockus. Susitikime taip pat dalyvavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir evangelikų liuteronų kunigai Ričardas Dokšas ir Mindaugas Kairys.

Labai šiltos atmosferos, galima sakyti, istoriniame susitikime (tokio laisvo, neformalaus susitikimo viešojoje miesto erdvėje – kavinėje dar nebuvo Lietuvoje), ganytojai trumpai pasidalijo Bažnyčių dovanomis, pristatė savo požiūrį į ekumenizmą, atsakė į labai gausius žmonių klausimus.

Vyskupas M. Sabutis sakė, jog evangelikai liuteronai kartu su kitomis Bažnyčiomis šiandien džiaugiasi tikėjimo laisve, turi sąlygas šventimui, karitayvinei, socialinei tarnystei tarp žmonių. Džiugu, kad yra vis geriau pažįstami viešojoje erdvėje, ir tai vyks dar plačiau šiemet, minint Reformacijos 500 metų jubiliejų. Evangelikų liuteronų vyskupas, be kita, pastebėjo, jog vykstant daugybei rimtų reikalingų teologinių diskusijų, susitikimų Vakarų Europoje jį labai džiugina ir šilta lietuviškoji praktinė ekumeninė dvasia.

Ortodoksų kun. V. Mockus minėjo, jog Ortodoksų Bažnyčia Lietuvoje turi gilias istorines šaknis – kaip tik šiemet minėsime Lietuvos ortodoksų metropolijos, kurios įkūrimą 1317 metais inicijavo kunigaikštis Gediminas, įsteigimo 700 metų jubiliejų. Įdomu, jog etninės lietuvių žemės kildino net 32 šventuosius, iš kurių šeši buvo lietuviai.

Arkivysk. L. Virbalas dalijosi, jog jo gimtuosiuose Biržuose visada buvo gražiai sugyvenama su kaimynais evangelikais, jie netgi dalyvavo arkivyskupo kunigystės kelio pirmosiose Mišiose. Gera ekumenine dvasia pasižymėjo ir Russicum kolegija Romoje, kurios rektoriaus pareigas ganytojas ėjo trejus metus.

Pasak arkivyskupo, šiandien ypač popiežius Pranciškus, pvz., savo pastaruoju apsilankymu Švedijoje, stipriai išreiškia krikščionių vienybės troškimą. Tačiau ekumenizmo kelias nėra kalbėtis taip, kad kažkas kažkam nusileistų. Tai atsivertimo, atgailos kelias – tai kelias visiems. Arkivyskupas taip pat pasidžiaugė krikščionių bendrais pareiškimais Lietuvoje, ypač ginant tokias tradicines vertybes, kaip santuoka, šeima, gyvybė.

Nuoširdžiai, paprastai ir prieinamai atsakydami į žmonių klausimus, visų trijų konfesijų ganytojai papasakojo apie kai kuriuos liturgijos šventimo, atgailos, įvairius tikėjimo turinio (pvz., Švč. Mergelės Marijos gerbimą, apsireiškimus ir kt.) aspektus, pasidalijo mintimis, jog ir per skirtingumus, praeities žaizdas ,žvelgiant į visus jungiantį Kristų, kelias į vienybę – tai ir malda prašant Viešpatį nuolankumo, išminties ir geros valios, kad toji vienybė augtų maldoje, kad kitus krikščionis matytume kaip savo brolius. Be kita, ganytojai vieningai pabrėžė ištikimybę ir paklusnumą savo Bažnyčiai – kol nėra tikrosios vienybės, krikščionys turi pareigą laikytis savo Bažnyčios mokymo, tik savoje bažnyčioje artintis prie Viešpaties stalo ir priimti Eucharistiją. Žinoma, dvasininkai neišvengė klausimo ir apie ortodoksų ir liuteronų dvasininkų šeimas, o atsakydami minėjo, jog tokia krikščioniška šeima yra aktyvi visos bažnytinės bendruomenės dalis.

Susitikimas „Daugirdo“ kavinėje paliudijo kad ir nedidelį, tačiau akivaizdų praktinį ekumenizmą – akivaizdu, jog galima sėsti prie vieno stalo – bent jau diskusijų, nuoširdaus pokalbio stalo, ne ieškant priešingumų ar priešiškumų, bet dalijantis skirtingomis dovanomis ir  džiaugsmu būti viena Kristaus Bažnyčia. Iš tikrųjų po šio ekumeniškos dvasios vakaro, kaip minėjo jį užbaigdamas vakarą vedęs arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas, skirtingų konfesijų Bažnyčios tapo artimesnės, o išgyvenus Kristaus mokinių artimumą, seseriškų Bažnyčių grožį malda už krikščionių vienybę, kurią ypač akcentavo ganytojai, taps dar karštesnė – juk pasaulis šios vienybės iš mūsų laukia.

Kaune sausio 20 dieną 16 val. krikščioniškosios Bažnyčios renkasi į Ekumenines pamaldas Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

Vasario 9 d. arkivyskupijos kurija kviečia į antrą diskusijų vakarą. Jis vyks „Vero Cafe“ kavinėje tema „Aš – savo likimo kalvis?“

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune