Šlovinimo vakarai „Už Kauno miestą ir tave“ sugrįžo į Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią (2017 01 26)
Paskelbta: 2017-01-27 16:46:53

Nuotraukos Viktoro Jermolovo

Sausio 26 dieną, paskutinį mėnesio ketvirtadienį, Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje vyko pirmasis šiemet Šlovinimo vakaras – „Malda už Kauno miestą ir Tave“, kurį rengia arkivyskupijos kurija.

„Sugrįžtame į Pranciškonų bažnyčią, nes ji mums kaip laisvės simbolis – po tiek uždarymo metų ji vėl gyvuoja ir nuolat gražėja. Ateiname visi, kurie trokštam malda apkabinti savo miestą, jo gyventojus, visus, kurie šį vakarą alksta, šąla, kenčia fizinį ar dvasinį skausmą. Ateiname, kad tai atneštume Jėzui, kad žvelgtume į Jį, kad trokštume tapti į Jį panašūs“, – sakė Vaida Spangelevičiūtė-Kniežienė, kurijos sielovados programų koordinatorė. Ji dėkojo už priėmimą, patarnavimą broliams pranciškonams, kvietė visus po šio vakaro drąsiau eiti prie savo miesto žmonių – jei ir neišdrįstama jų pakalbinti, tuomet bent šypsena paliudyti krikščionio džiaugsmą.

Nors ir šaltą žiemos vakarą bažnyčioje Viešpaties šlovinti, Jam dėkoti susirinko apie 50 įvairaus amžiaus žmonių, daugiau jaunimo, o nedidelėse bažnyčios erdvėse laisvai šurmuliavo jaunų tėvų atsivesti vaikai.

Šiame vakare visų akys krypo į Jėzų Eucharistijoje. Pagarbinimui Švč. Sakramentą prie altoriaus išstatė kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM, kuris vakarui baigiantis palaimino Švenčiausiuoju visus ir visą miestą – plačiai, visas keturias jo puses. 

Šlovinimui tą vakarą vadovavo Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimas.

Vasario 23 d. vakare dalyvaus „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės šlovintojai. Apie Šlovinimo vakarus žr. >>  Kviečiami visi! 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

ŠVENTOJI DVASIA išskleidžia kiekvieną iš mūsų įgalindama, pripildydama ir sustiprindama. Šventosios Dvasios veikimas taip pat yra vienybės patirtis, kai nėra svetimų, o visi yra savi, broliai ir seserys. Tai Šventosios Dvasios veikimo ženklas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune