Padėkos šventė jaunimo sielovados bendradarbiams (2017 02 03)
Paskelbta: 2017-02-10 13:59:48

Vasario 3 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė į Padėkos šventę žmones, kurie praėjusiais metais skyrė savo laiko ir jėgų tarnystei Bažnyčioje bei įvairiausiais būdais prisidėjo, parėmė ir palaikė jaunimo sielovadą arkivyskupijoje.

Kartu su mumis džiaugsmu dalijosi arkivyskupas Lionginas Virbalas, įvairių bažnytinių organizacijų atstovai, mūsų rėmėjai, seminaristai, mokytojai, katechetai ir, žinoma, gausus būrys savanorių.

Žvelgdami į prabėgusius 2016-uosius metus esame tikri, kad tik tokios šaunios komandos bendru darbu ir tarnyste galėjome vykdyti plačią arkivyskupijos jaunimo sielovadą.

Agnė Grigaitytė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune