Padėkos šventė jaunimo sielovados bendradarbiams (2017 02 03)
Paskelbta: 2017-02-10 13:59:48

Vasario 3 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė į Padėkos šventę žmones, kurie praėjusiais metais skyrė savo laiko ir jėgų tarnystei Bažnyčioje bei įvairiausiais būdais prisidėjo, parėmė ir palaikė jaunimo sielovadą arkivyskupijoje.

Kartu su mumis džiaugsmu dalijosi arkivyskupas Lionginas Virbalas, įvairių bažnytinių organizacijų atstovai, mūsų rėmėjai, seminaristai, mokytojai, katechetai ir, žinoma, gausus būrys savanorių.

Žvelgdami į prabėgusius 2016-uosius metus esame tikri, kad tik tokios šaunios komandos bendru darbu ir tarnyste galėjome vykdyti plačią arkivyskupijos jaunimo sielovadą.

Agnė Grigaitytė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune