Seminaras „Gyvybė: būti ar turėti?“ Šeimos centre (2017 01 27)
Paskelbta: 2017-02-17 14:15:14

Sausio 27 d. arkivyskupijos Šeimos centre vyko seminaras tema „Gyvybė: būti ar turėti?“ Ar embrionas yra gyvybė? Kodėl žmogaus gyvybė turi būti perduodama autentiškai žmogiškai? Kokie sunkumai kyla ginant gyvybę? Tokius ir panašius klausimus penktadienio vakarą kartu su prof. dr. Birute Obelenienė nagrinėjo į seminarą susirinkę dalyv

„Žmogus nesukuria gyvybės – tėvai tik perduoda gyvybę savo vaikams. Tai, kad medikai sujungia dvi lytines ląsteles, nėra naujos gyvybės kūrimas: jie tik sudaro sąlygas susitikti dviem lytinėms ląstelėms, kurios nuo žmogaus gyvybės atsiradimo žemėje pradžios turi savyje potencialą (tikrai ne žmogaus duotą) susijungti į naują organizmą. Žmogaus orumas kildinamas iš to, kad žmogų sukūrė Dievas“, – kalbėjo lektorė.

B. Obelenienė taip pat kalbėjo apie tai, su kokiomis dilemomis susiduria dirbtinį apvaisinimą besirenkančios poros, kokie sunkumai kyla ginant gyvybę šių dienų pasaulyje. Plačiau šia tema galite skaityti vasario mėnesio žurnale „Artuma“.
Seminarą parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Kitas Šeimos centro seminaras vyks vasario 24 d. Šį kartą su lektore doc. dr. Nijolė Liobikiene kalbėsime, kaip nustatyti ribas šeimoje ir kaip būti geriausiais tėvais / uošviais savo suaugusiems vaikams.

 
 
Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune