Kviečia EVANGELIZACIJOS MOKYKLA: nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo – 2017 METAI
Paskelbta: 2017-02-20 08:07:29

JEI ŠIRDIS DEGA DĖL JĖZAUS,
JEI NORI PADĖTI SUTIKTI JĮ KITIEMS,
JEI NORI IŠŠŪKIO,
JEI GYVENIME TRŪKSTA PRASMĖS,
JEI NORI DOVANOTI SAVO GYVENIMĄ KITIEMS,
BET...
NEŽINAI KAIP, TRŪKSTA DRĄSOS, TRŪKSTA BENDRAŽYGIŲ, TRŪKSTA NAUJŲ IDĖJŲ, „ĮSIPATOGINAI“ KOMFORTO ZONOJE, PASIDARĖ NUOBODU GYVENTI...
ŠI INFORMACIJA KAIP TIK TAU!!!

 Jei Dievas kviečia - atsiliepk!!!

 Gal pažįstate žmonių, kuriems ši informacija būtų galimybė atsiliepti į Jo kvietimą? PASIDALINKIME! 

KETURI SAVAITGALIAI IR MISIJŲ SAVAITĖ ATNEŠ POKYČIŲ NE TIK Į TAVO GYVENIMĄ...

I. PIRMOJI MOTYVACIJA EVANGELIZACIJOJE – JĖZAUS MEILĖ – KERIGMA – KOVO 3–5 d.

Pirmutinis motyvas evangelizuoti yra mūsų gautoji Jėzaus meilė; patyrimas, kad esame Jo išgelbėti, skatina mus Jį vis labiau mylėti. Tačiau kokia tai meilė, kai nejaučiame poreikio kalbėti apie mylimą asmenį, jį pristatyti, su juo supažindinti? (Apaštališkasis paraginimas EVANGELII GAUDIUM apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulye 264)

Temos: Dievo meilė, nuodėmė, išgelbėjimas, atsivertimas, asmeninis susitikimas su Dievu, maldos gyvenimas, savęs priėmimas.

Svečiuose: Saulius Arbočius – dalyvavęs metų evangelizacinėje mokykloje, dirbęs Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, keletą metų išrinktas geriausiu metų mokytoju, šiuo metu gyvena Anglijoje, šalia darbų talkina lietuvių parapijoje sielovados veikloje;

II. DINAMIŠKAS DŽIAUGSMAS KRIKŠČIONIO GYVENIME – ŠVENTOJI DVASIA – BALANDŽIO 7–9 d.

Užsidegimui misionieriauti išlaikyti būtina tvirtai pasitikėti Šventąja Dvasia, nes Ji „ateina pagalbon mūsų silpnumui“ (Rom 8, 26). Tačiau tokį dosnų pasitikėjimą reikia palaikyti, todėl turime nuolatos šauktis Šventosios Dvasios. Ji gali išgydyti visa, kas silpnina mūsų pastangas misionieriauti. (EG 280)

Temos: Šventoji Dvasia ir evangelizacija, Šventosios Dvasios dovanos, charizmos, malda Šventosios Dvasios, Užtarimo malda, malda Šventosios Dvasios išsiliejimo.

Svečiuose: Alice Hall – ilgametė katalikų evangelizacijos bendruomenės „Sion“ (Anglija) narė. Ši bendruomenė ne tik vykdo misijas pradinėse, vidurinėse mokyklose ir parapijose, bet ir organizuoja bei dalyvauja daugybėje kitų pastoracinių sričių. Alice taip pat yra viena pagrindinių katalikų charizminio atsinaujinimo lyderių ugdymo programos organizatorių šalyje.

III. NENUTYLĖTI APIE MUMYSE GYVENANČIĄ VILTĮ –  EVANGELIZACIJOS BŪDAI – GEGUŽĖS 5–7 d. (4–8 d.)
(su kelione į Slovakiją, į misijinę bendruomenę „Rieka Života“)

Žinome, kad „evangelizacija nebūtų tobula, jei neatsižvelgtų į Evangelijos ir žmogaus konkretaus gyvenimo, tiek asmeninio, tiek visuomeninio, nepaliaujamą sąveiką“ (146). Tai – Evangelijos dinamikai būdingas visuotinumo kriterijus, nes Tėvas trokšta išgelbėti visus žmones ir savo išganomuoju planu visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti palenkdamas tai vienam Viešpačiui, kuris yra Kristus (plg. Ef 1, 10).

Temos: evangelizacijos poreikis, patirtys, būdai, įvairūs projektai – mokyklų misijos, parapijų misijos, evangelizacinės programos svarbiausi elementai, dvasinis pasiruošimas misijoms, liudijimo struktūros ir t. t.

Svečiuose: šį kartą mes keliausime į Slovakiją, Podolineco miestelį, kuriame prie redemptoristų vienuolyno įsikūrusi evangelizacinė bendruomenė „Gyvybės upė“ („Rieka Zivota”). Draugystė su slovakais prasidėjo 1994–1995 metais drauge dalyvaujant Evangelizacijos mokykloje. Ši bendruomenė yra daug kartų lankiusis Lietuvoje su įvairiais seminarais, mokymais, rekolekcijomis, šlovinimo vakarais.

IV. EVANGELIZUOTI – TAI DARYTI DIEVO KARALYSTĘ ESAMĄ PASAULYJE – MISIJŲ SAVAITĖ KAUNE – BIRŽELIO 19–23 d.

...jokios motyvacijos neužteks, jei širdyje nedegs Šventosios Dvasios ugnis. Evangelizacija su dvasia galiausiai yra evangelizacija su Šventąja Dvasia, nes ji yra Bažnyčios evangelizacijos siela…dar kartą šaukiuosi Šventosios Dvasios, meldžiu ją ateiti ir atnaujinti, supurtyti, paskatinti Bažnyčią drąsiai išeiti iš už savų sienų evangelizuoti visų tautų. (EG 261)

Temos: praktinis pasirengimas, įvairūs renginiai, gatvės evangelizacija, malda, pantomimos, šlovinimas vėliavomis ir bendra praktinė patirtis;

Svečiuose: bendruomenės „Gyvybės upė“ („Rieka Zivota”) iš Slovakijos, kurioje lankysimės gegužės mėnesį, nariai. Šios bendruomenės nariai buvo pagrindiniai talkininkai rengiant Kauno miesto misijas 2013 metais Kaune.

V. TIKRAS MISIONIERIUS YRA NIEKADA NEPALIAUJANTIS BŪTI MOKINIU – KAS TOLIAU? – BIRŽELIO 30 – LIEPOS 2 d. (baigiamasis seminaras Kaune)

Gerai žinome, kad gyvenimas su Jėzumi tampa daug pilnatviškesnis ir kad su Juo lengviau surasti kiekvieno dalyko prasmę. Evangelizuojame kaip tik dėl to. Tikras misionierius, niekada nepaliaujantis būti mokiniu, žino, jog Jėzus eina kartu su juo, kalba kartu su juo, kvėpuoja, dirba kartu su juo. Jaučia, kad gyvas Jėzus yra su juo visoje misionieriškoje veikloje. Kuris Jėzaus pačioje pastangų misionieriauti šerdyje neatranda, greitai praranda užsidegimą ir nustoja būti tikras tuo, ką skelbia, pristinga jėgos ir aistros. Tas, kuris pats neįsitikinęs, nedega, netikras, neįsimylėjęs, neįtikins nė vieno. (EG 266)

Temos: mokinystė, malda, bendruomenė, dvasinis palydėjimas...
Svečiuose – jų tikrai bus.

PRAKTINĖ INFORMACIJA

1. Norint dalyvauti Evangelizacijos mokykloje, būtina išankstinė registracija. Užpildžius anketą, atsiųsti el. paštu kn.renginiai@gmail.com
2. Atsiųsta anketa dar negarantuoja dalyvavimo, su kiekvienu susisieksime asmeniškai, nes vietų skaičius ribotas.
3. Anketų laukiame iki vasario 27 dienos.
4. Pirmenybė tiekiama galintiems \ planuojantiems dalyvauti visoje programoje, negalintiems dalyvauti visą laiką – bus atsižvelgiama į Jūsų galimybes, patirtis ir troškimus.
5. Evangelizacijos mokykla iš dalies finansuojama Renewal Ministries ir Lietuvių katalikų religinės šalpos. Prašome prisidėti prie seminarų padengiant dalį išlaidų – 24 eurai už vieną seminarą, įskaitant ir kelionę į Slovakiją bei misijų savaitę kaip vieną seminarą.
6. Mokyklos išlaidas sudaro: apgyvendinimas, maitinimas, priemonės, svečių atvykimas ir pan.
7. Pinigai tegul nebūna kliūtis dalyvauti – susisiekite su mumis ir kiekvieną situaciją aptarsime asmeniškai.

 DALYVIO ANKETA >> 

Dalyvių amžius – nuo 18 metų.

Organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija,
projektą koordinuoja Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė

Informacija ir registracija el. paštu kn.renginiai@gmail.com

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune