Padėka Dievui už „Marijos radiją “ Kaune (2017 02 21)
Paskelbta: 2017-02-22 17:42:26

Vasario 21 dieną mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune buvo švenčiamos Padėkos Mišios už „Mariją radiją“, jos darbuotojus, savanorius, rėmėjus, klausytojus.

Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Koncelebravo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupai emeritai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir daugiau kaip dvi dešimtys kunigų.

„Esu laimingas čia būti, nes šioje bažnyčioje buvau pakrikštytas“, – džiugiai sakė kardinolas savo homilijoje, jos pradžioje pasveikindamas visus ir paminėdamas tikėjimo kelią, kuriame svarbu džiaugsmingai tikėti ir būti kupiniems padėkos Dievui už visa, kas Jis mums duoda.

„Susirinkome šiandien dėkoti Dievui už „Marijos radiją“. Dėkoti, kad Kristaus Geroji naujiena skelbiama radijo bangomis po visą Lietuvą. Džiaugiamės, kad Bažnyčios balsas tokiu būdu girdimas ir visuomenėje, kultūros pasaulyje. Džiaugiamės, kad šis radijas subūrė į vieną šeimą. Šiandien šios Mišios yra šeimos Mišios“, – sakė kardinolas.

Vėliau ganytojas atkreipė dėmesį į Evangeliją, raginančią išbandymuose pasitikėti Dievu. Apaštalai ginčijosi, kuris iš jų didžiausias (plg. Mt 9, 34), o Jėzus priėmė Dievo Tėvo valią ir ėjo aukos keliu. Turime pasitikėti Dievu, Jo gailestingumu mums. 

„„Marijos radijas“ yra savitas gailestingumo įrankis ir gailestingumo darbas“, – sakė kardinolas, ypač pabrėždamas maldą, į kurią šis radijas suburia. Taip malda tampa prieinama tiems, kurie serga, nebeturi jėgų nueiti į bažnyčią. Ganytojas sakė pats asmeniškai įsijungiantis į maldų transliacijas ir džiaugiasi, šitaip galėdamas būti kartu su besimeldžiančia Bažnyčia.

„Prašykime Gailestingumą Motiną globoti ir Dievą laiminti „Marijos radijo“ gailestingumo misiją“, – sakė kardinolas, užbaigdamas homiliją.

Šv. Mišių pabaigoje „Marijos radijo“ prezidentė Egidija Vaicekauskienė padėkojo kardinolui ir visiems vyskupams.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune