Kauno I dekanato pradinių mokyklų moksleivių viktorinoje „Irkis į gilumą“ – III etapas ir jo nugalėtojai (2017 02 28)
Paskelbta: 2017-03-08 12:38:02

Vasario 28 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje vyko Kauno I dekanato moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (plg. Lk 5, 4a) III etapas. Viktorinoje dalyvavo aštuonios pradinių klasių mokinių komandos iš įvairių Kauno I dekanato parapijų. Moksleiviams sveikinimo žodį tarė Kauno savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva, kuri palinkėjo visiems sėkmės dalijantis tikėjimo žiniomis, nuoširdžios, gražios ir garbingos kovos tarp savo bendraamžių.

Viktorinos dalyvius ir moksleivių komandas ruošusius tikybos mokytojus pasveikino Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė ir perdavė dekano mon. Vytauto Grigaravičiaus sveikinimą viktorinos dalyviams. Dekanas linkėjo moksleiviams Dievo palaikymo ir išminties pasitelkiant visas Šventosios Dvasios dovanas ir atliekant įvairias užduotis.Taip pat pareiškė padėką VDU KTF dekanui doc. dr. Benui Ulevičiui už gražų bendradarbiavimą vedant jaunimą tikėjimo keliu.

Viktorinos dalyviams buvo pristatyta vertinimo komisija, kurią sudarė Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Vasiljeva, Kauno arkivyskupijos Katechetikos metodinio centro metodininkė Inga Rakauskienė ir Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė.

Renginio dalyvius pasveikino Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleiviai Ignas Bingelis ir Kotryna Goštautaitė, fortepijonu ir violančele atlikę Liudviko van Bethoveno „Mėnesienos sonatą“ ir Gabrielio Faure „Sicilianą“.

Daug džiugių emocijų ir plojimų sulaukė visi moksleiviai, išradingai pristatę savo komandas. Užduotis vaikams ekrane komentavo ir pateikė Gerojo Ganytojo parapijos tikybos mokytoja metodininkė, šios parapijos Katechetikos metodinio centro vadovė ses. Inga Rukaitė.

Pertraukėlės metu, kad dalyviai galėtų šiek tiek pailsėti, „išminties“ ir „gerų emocijų“ palaikymo saldainiais vaišino „Saulė“ gimnazijos gimnazistai, kurie kaip savanoriai mielai atvyko talkinti vedant šią viktoriną.

Atlikę užduotis, kol komisija apibendrino rezultatus, moksleiviai, vadovaujami tikybos mokytojos metodininkės ses. Justinos Jūratės Gruodytės, giedojo animacines giesmeles, žaidė žaidimus.

Po puikiai atliktų užduočių, kūrybingai atvaizduotų piešiniuose Šventojo Rašto istorijų, jų išradingų pristatymų, komisijai buvo sunku apsispręsti – kas gi taps šio turo nugalėtojais?

Pirmosios vietos nugalėtojais tapo ir į paskutinį finalinį etapą, kuris vyks Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre, pateko  Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ (Šv. Antano Paduviečio parapija) moksleivių komanda „Šviesos vaikai“, kuriuos ruošė tikybos mokytoja metodininkė ses. Justina Jūratė Gruodytė. Antrosios vietos nugalėtojais tapo  Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro (Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija) moksleivių komanda „Žvaigždelė“ . Šiuos moksleivius ruošė tikybos mokytoja metodininkė Kristina Laurinavičiūtė ir vyresnioji tikybos mokytoja Aurelija Kviklienė. Trečioji vieta atiteko Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos (Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija) moksleivių komandai „Vilties vaikai“, kuriuos taip pat ruošė tikybos mokytoja metodininkė ses. Justina Jūratė Gruodytė. 

„Išradingiausios“ komandos titulą pelnė  Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ (Kristaus Prisikėlimo parapija) komanda „Jėzaus draugai“, kuriuos ruošė vyresnioji tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė. „Meniškiausia“ komanda tapo  Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos (Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija) moksleivių komanda „Paparčio žiedeliai“. Šią komandą ruošė vyresnioji tikybos mokytoja Inga Petrauskienė. „Atkakliausiųjų“ titulas buvo skirtas ,Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos (Gerojo Ganytojo parapija) komandai „Šventųjų draugija“ – tikybos mokytoja metodininkė ses. Inga Rukaitė. „Draugiškiausia“ pripažinta  KTU Vaižganto progimnazijos (Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija) moksleivių komanda „Marijos vaikai“. Juos ruošė tikybos mokytoja ses. Dalia Uscilaitė. Pačia „Taikiausia“ komanda buvo įvardyta Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro (Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapija) moksleivių „Baltųjų angelų“ komanda. Moksleivius ruošė tikybos mokytoja metodininkė Kristina Višinskienė.

Visų mokyklų komandoms ir jas ruošusiems mokytojams buvo įteikti Švietimo ir ugdymo skyriaus vadovo ir Kauno I dekanato dekano pasirašyti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune