Pranešimas žiniasklaidai. Birželio 24-ąją – Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo diena
Paskelbta: 2011-06-23 19:19:49

Birželio 24-ąją, švęsdama Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, Kauno arkivyskupijos bendruomenė iškilmingai švenčia ir savo dangiškojo globėjo dieną.

2011-ųjų arkivyskupijos diena švenčiama ypatingais arkivyskupijos istorijos metais. Šiemet arkivyskupija, įsteigta 1926 m. balandžio 4 d. popiežiaus Pijaus XI apaštališkąja konstitucija Lituanorum gente, mini savo 85-erių metų įkūrimo jubiliejų.

Arkivyskupijos dieną, kaip ir įprasta, jos bendruomenė – kunigai, pašvęstojo gyvenimo nariai, bažnytinių institucijų, organizacijų darbuotojai, įvairių mažesnių bendruomenių nariai, šeimos, jaunimas, visi tikintieji – mini pirmiausia malda dėkodami Dievui už arkivyskupijos dabartį bei melsdami jo globos ateičiai. Birželio 24 d. 10 val. šia proga iškilminga Eucharistijos liturgija bus švenčiama Kauno arkikatedroje bazilikoje. Liturgijai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

11 val. arkivyskupijos konferencijų salėje rengiama konferencija. Joje arkivyskupas skaitys pranešimą apie šiandienines Kauno arkivyskupijos sielovados aktualijas.

Kaip ir kasmet šios šventės proga arkivyskupas įteiks aukščiausius Kauno arkivyskupijos garbės ženklus – Šiluvos Dievo Motinos medalius grupei arkivyskupijos bendruomenės asmenų, kuriuos savo dekretu apdovanoja už pastarojo meto nuopelnus Kauno Bažnyčiai uoliai savo tarnyste liudijant Evangeliją bei rodant krikščioniško gyvenimo pavyzdį.

Taip pat tryliktus metus iš eilės bus įteiktos arkivyskupo įsteigto „Bažnyčios kronikos“ fondo padėkos žurnalistams – už sąžiningos, objektyvios ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešumoje. Šiais metais „Bažnyčios kronikos“ apdovanojimai skirti Katarzynai Korzeniewskai-Wołek, įvairių Lenkijos bei Lietuvos katalikų informacijos agentūrų ir leidyklų bendradarbei, Bryanui Bradley’ui, atvykusiam iš JAV ir jau 17 metų Lietuvoje gyvenančiam nepriklausomam žurnalistui, įvairių tarptautinių naujienų agentūrų bei redakcijų bendradarbiui, ir Kastantui Lukėnui, ilgamečiam „Bažnyčios žinių“ ir „Katalikų pasaulio“ redaktoriui.

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune