Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojų bei katechetų posėdyje aptarta jaunimo sielovada (2017 04 05)
Paskelbta: 2017-04-07 08:37:46

Balandžio 5 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato parapijų ir rektoratų tikybos mokytojų bei katechetų posėdis, kuriame dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro atstovai Domas Antanas Raižys, Marija Šulcaitė bei parapijų jaunimo centrų atstovai.

Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius su parapijų ir rektoratų tikybos mokytojais bei katechetais aptarė garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirtus renginius, piligrimystę, sekant būsimo palaimintojo dvasingumo ir tarnystės keliu, kalbėjo apie moksleivių ruošimąsi šią vasarą vyksiančioms Lietuvos jaunimo dienoms Vilniuje, apžvelgė jaunuolių rengimosi Sutvirtinimo sakramentui situaciją. Buvo aptarti klausimai dėl tolesnio jaunuolių įsitraukimo į parapijų bendruomenės gyvenimą, jų bendrystę su parapijoje veikiančiomis jaunimo centrų grupelėmis.

Konkrečius pasiūlymus dėl tolesnės veiklos ir bendradarbiavimo tarp parapijų katechetų ir jaunimo vadovų pateikė KAJC atstovas Domas Antanas Raižys. Daugelyje parapijų jau vyksta aktyvus bendradarbiavimas, Jaunimo centro atstovai lanko mokyklas, kviesdami jaunimą dalyvauti LJD, vasaros stovyklose, dalyvauja parapijose sutvirtinamiesiems vedamuose Alfa kurso ir lytiškumo savaitgaliuose. „Jaunimo vadovas ir katechetas yra viena komanda, todėl reguliarus pasiruošimas, grupelių vedimas, liudijimai, savanorystė įvairiose veiklose, pasidalinimas informacija, į kokius renginius galima kviesti jaunimą, kokios aktualijos parapijose – visa tai leis sutvirtinamiesiems kuo išsamiau ir įvairiau pajausti Bažnyčios gyvenimą ir tapti sąmoningu jos nariu“, – kalbėjo D. Raižys.

Tikimės, kad šis gražus bendradarbiavimas tarp tikybos mokytojų, katechetų ir Jaunimo centro iniciatyvių kūrybingų ir veiklių jaunuolių taps gražia praktika ir neš gausių vaisių ruošiant krikščionišką ateities jaunimą.

Kauno I dekanato KMC informacija

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune