Diskusija kavinėje „Bausti negalima pasigailėti“ iš ciklo „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“ (2017 04 06)
Paskelbta: 2017-04-07 10:06:27

Balandžio 6-osios vakarą Kauno senamiesčio kavinėje „Vero Cafe“ tęsėsi susitikimų ciklas „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“. Kauniečių jau pamėgti tokio pobūdžio susitikimai šiemet vyksta nauju formatu – kaip diskusijų vakarai.

Nuodėmė ir kaltė, bausmė, atgaila ir atleidimas – šie ypač gavėnios laikui tinkantys apmąstyti klausimai tapo ir šio balandžio 6 d. vakaro kontekstu diskutuojant tema „Bausti negalima pasigailėti“ su ypatingais diskusijos svečiais. Kavinėje su žmonėmis mielai pabendravo, atsakė į jų gausius klausimus Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius ir kun. Linas Šipavičius, dirbantis nuteistųjų sielovadoje. Diskusijai vadovavo arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas.

Gaila, nedidelis kauniečių būrelis dalyvavo diskusijų vakare, tačiau jis tęsėsi daugiau kaip dvi valandas, be to, nors kalbėta nelengvomis temomis, vyko nuoširdus pokalbis, stengiantis kuo plačiau pažvelgti į visiems rūpimus klausimus: ar vis dėlto nereikia mirties bausmės šiandien? Ar įkalinimo įstaigose pasitaiso nuteistieji? Kodėl jie sunkiai grįžta į visavertį gyvenimą ir koks galėtų būti visos visuomenės indėlis, kad nusikalstamumo ir nusikaltusiųjų būtų mažiau?

Prisistatęs prokuroras D. Valkavičius, turintis daugiau kaip dviejų dešimtmečių tarnybos teisėsaugos sistemoje patirtį, rodė į savo „ginklą“ – Baudžiamąjį kodeksą, kuriuo vadovaujantis palaikomas valstybinis kaltinimas ir siūlomos bausmės nusikaltimus padariusiems asmenims. Kasdienybė žiauri (Kauno apskrityje kasdien įvyksta apie 50 kriminalinių įvykių), tačiau į kiekvieną atvejį gilinamasi, galima tarti, ieškoma, kur galima taikyti gailestingumą. Asmeniška prokuroro nuomone, mirties bausmės nereikia, nes nusikaltėliai ne gimstama, o tampama dėl daugybės priežasčių (viena jų – manymas, kad niekas nesugaus).

„Dauguma kalinčiųjų – be nusikaltėlio veido“, – sakė kun. L. Šipavičius, lankantis nuteistuosius Pravieniškėse ir tvirtai teigiantis, jog mirtis bausmė nėra sprendimas. Net ir Biblijos laikų gyventojai stengėsi išvengti mirties bausmės taikymo piniginėmis išpirkomis. Ir Biblijos požiūriu bausmės atžvilgiu vyrauja lygybės įstatymas, tai yra bausmė neturi būti didesnė už tai, kas padaryta. Visuomenė į nuteistuosius žiūri negatyviai, mes juos smerkiame / teisiame, tačiau šie žmonės, pasak kun. Lino, yra suklydę, padarę neteisingus sprendimus. Jo požiūris į nuteistuosius keitėsi iš arčiau juos pažįstant (kalėjime sutikus ir vaikystės draugą). Be kita, paminėta, jog nusikaltusieji, apmąstydami, kas privedė juos prie nusikaltimo, neretai kaip pradžią nurodo šventų dalykų išniekinimą. Kita vertus, kun. Lino nuomone, ir kalintis žmogus turi turėti orias gyvenimo sąlygas.

Diskusiją vedęs D. Chmieliauskas, taip pat kaip savanoris lankęsis įkalinimo įstaigoje, irgi paliudijo, jog asmeniški susitikimai su bausmę atliekančiais žmonėmis keičia požiūrį į juos, skatina mąstyti apie bausmę, kuri nesužlugdytų, bet prikeltų žmogų. Priminė jautrų žvilgsnį, kuriuo į nusikaltusius ir nuteistuosius žvelgia popiežius Pranciškus, skatinantis tikėti Viešpaties atleidimu ir žmogaus prisikėlimu iš didžiausių kalčių.

„Galimybė pasitaisyti žmogui visada yra“, – sakė ir D. Valkavičius, minėdamas ir paties žmogaus tikslą sugrįžti į visavertį gyvenimą. Svečias pabrėžė, kokie svarbūs žmonės, kurie savanoriauja kalėjimuose, ieško būdų, kaip parodyti šviesą ir keisti visuomenės požiūrį, padėti integruotis į ją atlikus bausmę. Jį patį asmeniškai palietė vyskupo Kęstučio Kėvalo atlikta kojų mazgojimo apeiga su kaliniais Didįjį ketvirtadienį, paskatino didesnę pagarbą nusikaltusiems (sakė lig tol niekada nebuvo padavęs rankos nuteistajam).

Šia proga Kauno apygardos prokuratūros vadovas atkreipė dėmesį į bendruomenių svarbą ir išsakė padėką Bažnyčiai – šiandien visuomenėje ji esanti šviesa, kurią ji turi plačiai skleisti parodydama žmonėms kitokį gyvenimą ir kad juo galima džiaugtis. Be kita, susitikimo dalyviai, tarp kurių buvo nemažai jaunų žmonių, buvo pakviesti pasitikėti savo valstybe, jos teisėsauga, tikėti ateitimi, nes gyvenimas tikrai keičiasi į gera.

Kitas diskusijų vakaras vyks gegužės 11 d. Numatomas susitikimas su kun. Ričardu Doveika.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune