Kaune pristatytos naujos karmelitiškojo dvasingumo knygos (2017 06 07)
Paskelbta: 2017-06-08 20:01:36

Birželio 7 dieną Kaune, arkivyskupijos salėje, Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyno seserys pristatė dvi savo išleistas knygas – šv. Jėzaus Teresės „Tobulumo kelią“ bei šv. Kryžiaus Jono „Šviesos ir meilės posakius“.

Gana gausūs susitikimo dalyviai turėjo progą iš arti pabendrauti su retai viešumoje matomomis kontempliatyvaus gyvenimo sesėmis karmelitėmis – vienuolyno vyresniąja seserimi Jėzaus Laima OCD bei seserimi Kryžiaus Ieva Marija OCD, kuri yra šių knygų vertėja, bei jų pagalbininke, knygų redaktore Elvyra Kučinskaite.

Viešnios pasidalijo, kad šios jų steigėjų ir Bažnyčios Mokytojų knygos išleistos karmelitų bendruomenės dėka, jų dėka mokytasi ir ispanų kalbos, o vertimo ir redagavimo darbai derinti su karmelitiškąja dienotvarke, su malda. Knygose rūpintasi perteikti šv. Jėzaus Teresės šnekamosios kalbos, o šv. Kryžiaus Jono – scholastinį stilių gyvai lietuviškai, bet nesupaprastinant, ieškant tinkamiausių lietuviškų atitikmenų bei terminų. Pasak vertėjos, šis darbas buvęs ir dovana, ir nelengvas iššūkis.

Susitikime dalyvavo ir garbus svečias ispanas tėvas karmelitas Luis Arostegui Gamboa, kuris, be kita, sakė, jog jį labai nudžiugino tiek daug susirinkusių ir religine literatūra besidominčių žmonių.

„Mano patirčiai nėra įprasta, kad į religinių knygų pristatymus susirinktų tiek žmonių. Manau, kad religinė kultūra jūsų šalyje yra labai gyva“, – džiugiai kalbėjo tėvas karmelitas, vertėjas, daugelio straipsnių karmelitiškojo dvasingumo temomis autorius, buvęs ordino generolas, o šiuo metu Šv. Joakimo karmelitų bendruomenės provincijolas. Jis pasidalijo apie knygas, karmelitiškąjį dvasingumą, atsakė į susitikimo dalyvių bei vedėjo dr. Valdo Mackelos klausimus, ypač – apie XVII a. ispanų mistikų knygų fenomeną – kodėl jos patrauklios skaitytojams ir šiandien.

Pirmąkart lietuviškai išleistą „Tobulumo kelią“ tėvas karmelitas pavadino labai praktine seserims skirta knyga mokytis gyventi bendruomenėje Jėzaus Evangelijos dvasia. Jo atsakyme buvo pabrėžtas Jėzaus Teresės (kuri rašė seserų prašymu arba vyresniųjų paliepta) mokymo universalumas – ji kalba apie maldą ir būtiną visais laikais dorybių ugdymą. Šv. Kryžiaus Jonas visų pirma garsus kaip poetas, kai kurie tyrinėtojai netgi atskirdavo jo poeziją nuo jo prozos. Tačiau šv. Kryžiaus Jono komentarai savo verte prilygsta jo eilėraščiams, o norint geriau pažinti šventojo dvasinį palikimą reikia skaityti visus jo raštus (šešios šv. Kryžiaus Jono knygos yra išleistos ir lietuvių kalba).

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune