Arkivyskupijos jaunimo centre – naujo sezono atidarymas (2017 09 06)
Paskelbta: 2017-09-08 11:44:50

Rugsėjo 6-tą dieną vyko naujas KAJC sezono atidarymas su šv. Mišiomis, kurias šventėme su jaunimo kapelionu kun. Kęstučiu Geniu. Labai džiaugiamės visom 75-iomis sielomis, peržengusiomis mūsų namų slenkstį. Sveikinam senbuvius, be galo džiaugiamės naujais veidais ir tikimės, jog ateinantys metai kaip niekad anksčiau bus apipilti Dievo malonių.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune