Susitikimas „Gyvenimo vertybių dialektika“ Šeimos centre (2018 01 26)
Paskelbta: 2018-01-30 08:53:37

Sausio 26 d. Šeimos centre vyko susitikimas iš ciklo „Meilė niekada nesibaigia“. Šį kartą tema „Gyvenimo vertybių dialektika“ kalbėjo Bernardinai.lt vyr. redaktorius Donatas Puslys. Susitikimo pradžioje jis pakvietė susirinkusius pamąstyti apie nagrinėjamos temos sąvokas. Kuo skiriasi vertybės ir dorybės? Jei vienam vertybė – šeima, o kitam – automobilis, kas tada teisus?

„Mes, krikščionys, kalbame apie dorybes, kurios egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų. Dorybės kreipia į savęs ugdymą (pvz., jei noriu gerai žaisti futbolą, turiu treniruotis). Dorybės daro žmogų žmogumi. Daugelis nori turėti laisvę be asmeninės atsakomybės. Jei tikintysis rado kelią, jo pareiga parodyti jį kitiems. Tačiau jei jis ateina būdamas nelaisvas nuo nuodėmės, tai moralizuoja, o ne liudija. Tiesą galima liudyti tik pripažinus tiesą apie save“, – tokiomis mintimis dalijosi prelegentas.

Po pertraukos D. Puslys atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Kas yra tikroji tolerancija? Ar turime toleruoti blogį? Koks yra laisvės ir tiesos santykis? Tokie klausimai domino susitikimo dalyvius. Lektorius pabrėžė, kad į juos mes visi ieškome atsakymų. Atsakius kyla naujų klausimų, todėl svarbu diskutuoti. Tolerancija yra dvipusis dalykas: reikia ir pasakyti, ir išgirsti. Toleruoti ne kito žmogaus vertybes, bet patį žmogų, „apsiauti“ kito žmogaus batus.

Tuos, kurie neišdrįso paklausti ar kol kas neturėjo klausimų, lektorius pakvietė rašyti el. paštu Bernardinai.lt redakcijai.

Kitas ciklo susitikimas Šeimos centre vyks vasario 23 d. Susitikimo svečias – kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune