Malda už Lietuvą Šiluvoje (2018 02 13)
Paskelbta: 2018-02-13 19:02:07

Vasario 13-ąją, jau visai artėjant Valstybės šimtmečiui, į Marijos dieną Šiluvoje susirinkę piligrimai, be savo atsivežtų intencijų, dėkojo Dievui už laisvą Lietuvą, už nuolatinę mūsų tautos globą, už Mergelės Marijos užtarimą mūsų laisvės siekiuose ir laimėjimuose per visą istorijos šimtmetį.

Vidudienį Šiluvos bazilikoje iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir kunigai. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

„Ne visada prisimename, kokia svarbi mūsų laisvės kelyje yra mūsų Gelbėtojo ir Išlaisvintojo Jėzaus Kristaus Motina Marija. Nazarete ištardama „tebūnie“ Dievo valiai, ji tapo ir mūsų laisvės Motina. Lietuvos istorija labai artimai susijusi su Švč. Mergelės Marijos ypatinga globa“, – sakė vėliau savo homilijoje arkivysk. S. Tamkevičius, primindamas, kaip stebuklingai, Mergelės Marijos užtarimu, žingsnis po žingsnio, ypač sovietmečiu, žengėme į savo laisvę. Šv. Jonas Paulius II, 1993 m. lankęsis ir Šiluvoje, ne kartą yra pavedęs Marijos globai Lietuvos vaikų rūpesčius, jų ištikimybę Kristui.

Pasak ganytojo, Lietuva pagrįstai vadinama Marijos žeme – mūsų Tėvynė, kentusi įvairias okupacijas, nesyk buvo paaukota Švč. Mergelės Marijos garbei nuo pirmojo Lietuvos paaukojimo akto 1656 m. Lvove iki šiemetinės vasario 11 d., kai Lietuvos vyskupai Trakuose vėl atnaujino Lietuvos pasiaukojimą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai.

„Šis pasiaukojimas ypač reikšmingas, nes išgyvename Lietuvos mirimą dėl skandalingos demografijos, emigracijos ir ideologinės kolonizacijos per genderizmo ideologijos skleidimą Lietuvos švietimo sistemoje“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, kaip beveik nepastebint ir nereaguojant griaunama tautos pamatinė ląstelė – šeima.

„Dievo Motina, globok Lietuvą, pasirinkusią Tave savo Globėja. Išvesk ją per modernaus gyvenimo dvasines sutemas. Apsaugok mūsų šeimas, jaunimą ir vaikus, kad jų nesuklaidintų naujųjų laikų dvasinę mirtį skleidžiančios ideologijos“, – šia invokacija užbaigė savo homiliją arkivysk. S. Tamkevičius.

Užbaigiant Eucharistijos liturgiją, ganytojas ypač padėkojo piligrimams, kurie lankosi Šiluvoje nepabijodami ir žiemiško oro, atvyksta čia melsti Marijos globos ne tik sau, bet ir Tėvynei Lietuvai.

Šiluvos parapija šią dieną pakvietė visus į Užgavėnių blynų vaišes.

Vasario 23 d. Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena. Pamaldos 12 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune