Kauno arkivyskupas palaimino pal. Teofiliui Matulioniui dedikuotą koplyčią Sankt Peterburgo Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (2018 04 25–26)
Paskelbta: 2018-04-28 22:01:19

Nuotraukos – iš feisbuko paskyros (generalinio konsulo Dainiaus NUMGAUDŽIO)

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas kelionėje į Sankt Peterburgą (kur vyko Lietuvių dienos) aukojo šv. Mišias ir palaimino pal. T. Matulioniui dedikuotą koplyčią Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šiame mieste.

„Palaimintasis Teofilius labai dažnai į žmones kreipdavosi „mano ganomieji“, „mano avelės“, – sakė arkivyskupas apie palaimintojo santykį su žmonėmis, kuriuos jis labai mylėjo. Dėl to, pasak arkivyskupo, šis įvykis labai prasmingas čia besirenkančiai lietuvių bendruomenei.

Koplyčią papuošė dail. Aleksandro Frolovo tapytas palaimintojo paveikslas, o Mišių stalas ir sakykla – Alantos bažnyčios, kur buvo pakrikštytas Teofilius Matulionis,  stalo ir sakyklos kopijos. Tai Alantos technologijų ir verslo mokyklos dovana šiai koplyčiai. Iškilmėse giedojo Peterburgo moterų ansamblis „Neringa“. 

Apsilankymas Peterburge užbaigtas arkivysk. L. Virbalo vadovautomis šv. Mišiomis T. Matulionio statytoje Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. 

Beveik du dešimtmečius pal. Teofiliaus gyvenimas buvo susijęs su Peterburgu. 1910 metais jis buvo paskirtas Peterburgo Šv. Kotrynos bažnyčios vikaru. Vėliau jam  pavesta telkti Švč. Jėzaus Širdies parapijos (už Nevos Vartų) bendruomenę ir rūpintis bažnyčios statyba, buvo paskirtas šios bažnyčios klebonu.

Peterburge įsisiautėjus prieš Bažnyčią nukreiptam sovietiniam terorui, vienu metu jam teko aptarnauti net septynias šio miesto bažnyčias. 1929 m. vasario 9 d. Švč. Marijos Širdies bažnyčioje T. Matulionis buvo slapta konsekruotas vyskupu.

Peterburge jis patyrė ir kalinio dalią, tačiau jautėsi „įpareigotas būti iki galo ištikimas savo pašaukimui“ (iš knygos „Susipažinkime – esu Teofilius“, 2017, p. 30).

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune