Giesmių vakare „Danguje spindės Žvaigždė“ – katalikiškų mokyklų giesmininkai (2018 12 13)
Paskelbta: 2018-12-14 15:14:27

Nuotraukos Algimanto MIKOLĖNO

 

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas. (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)

Adventas – susitikimams ir bendrystei kurti tinkamas laikas. Gruodžio 13-osios vakarą į arkivyskupijos konferencijų salę nors trumpam sustoti, pasvarstyti ir nuskaidrinti minčių pakvietė naujo festivalio, skirto adventinio laukimo laikui, sumanytojai ir organizatoriai – Kauno Jono Pauliaus II gimnazija ir Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla. Jų ilgai brandinta idėja virto Kauno katalikiškų mokyklų kalėdinių kūrinių festivaliu „Danguje spindės Žvaigždė“.

Šio renginio globėjas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, pradėdamas vakaro programą, pasidžiaugė kuriama bendryste – choristų, jų tėvelių, brolių ir seserų, draugų, mokytojų.

Chorai atliko atskiras programas, dainavo po kelis kūrinius. Nuotaikingą pasirodymą pradėjo mažiausieji Kauno r. Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ auklėtiniai (vadovė Rasa Birmanaitė). Vėliau pasirodė Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos jaunučių ansamblis (vadovė Ingrida Tarvydienė), jaunimo choras (vadovė Ilmara Ivoškienė), Jėzuitų gimnazijos 6 kl. ansamblis (vadovė Rasa Paleckytė), 5 kl. ansamblis (vadovė Erika Lukšienė), Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos jungtinis choras (vadovai Jurga Daubarienė ir Algimantas Balčius), „Vyturio“ gimnazijos jaunučių choras (vadovė Violeta Belevičiūtė) ir mišrusis choras „Vyturys“ (vadovė Rinalda Burinskienė). Chorų festivalį papuošė jungtinio choro atliekamas kūrinys „Kalėdų Kristui“ (aut. Gintautas Abarius).

Greitai prabėgo vakaras, atnešęs į jaunųjų atlikėjų ir jų artimųjų širdis Kristaus Gimimo laukimo ir džiaugsmo nuojautos. Renginio pabaigoje Kauno arkivyskupas padėkojo giesmininkams ir jų mokytojams, įteikdamas padėkos raštus bei dovanėles.
Linkime festivaliui kasmet sukviesti vis daugiau choristų ir tapti gražia tradicija.

 Kauno JONO PAULIAUS  II gimnazijos informacija

 

Ganytojo žodis

Noriu pasiūlyti visiems iš naujo atrasti, kaip gražu melstis Rožinio malda namie. Galima tai daryti drauge arba vienam; nuspręskite pagal situaciją, įvertindami abi galimybes. Tačiau kiekvienu atveju yra viena paslaptis, kaip tai padaryti: paprastumas.

iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško tikintiesiems gegužės mėnesį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune