Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgtos jaunimo sielovados aktualijos (2019 01 08)
Paskelbta: 2019-01-09 10:43:51

Sausio 8 dieną arkivyskupijos Jaunimo centre vykusioje Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgtos jaunimo sielovados aktualijos. Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos malda (Dienine), kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė pirmiausia padėkojo susirinkusiems kunigams už rūpinimąsi jaunimu. Vėliau prelegentė pasidalijo mintimis apie pernai Vatikane vykusį Vyskupų sinodą jaunimo sielovados klausimais. Buvo pristatyta anketa, į kurios klausimus rengiantis sinodui atsakė parapijų jaunimas. Akcentuota, jog šiandienos jaunimui yra svarbi veikla įvairiose krikščioniškose organizacijose, parapijose. Svarbus dalyvavimas liturgijos šventime.

Pasak A. Grigaitytės, jaunimas nori būti išgirstas, reikalingas, kad galėtų pagelbėti kitiems, tobulinti gebėjimus. Pažymėta, kad šiuolaikinis jaunimas daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, todėl svarbi ir reikalinga vadinamoji socialinių tinklų sielovada. Šiandien Bažnyčia turi būti autentiška, todėl jaunimo sielovadoje, pasak A. Grigaitytės, pavyzdys yra svarbesnis už žodį. Jaunas žmogus turi jaustis reikalingas parapijos gyvenime. Juk parapija yra lyg šeima.

Vėliau antrojoje savo pranešimo dalyje A. Grigaitytė apžvelgė jaunimo veiklą 2018 metais, buvo išryškintos stipriosios jaunimo sielovados savybės ir sunkumai. Kunigai buvo paprašyti užpildyti anonimines anketas įvardijant lūkesčius, uždavinius, sunkumus ir tai, kaip prie konkrečios veiklos galėtų prisidėti Jaunimo centras. Buvo pristatyti svarbesni 2019 metų jaunimo renginiai.

Pabaigoje aptarti einamieji klausimai. Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kun. Nerijus PIPIRAS 

 

Ganytojo žodis

Krikštyti kūdikį – tai pasielgti teisingai jo atžvilgiu. Krikštu mes vaiką apdovanojame, suteikiame jam labai brangią dovaną – Šventąją Dvasią. <...> Gera girdėti vaikų balsus bažnyčioje. Kūdikių balsai joje, verksmas – tai pats geriausias pamokslas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS homilijos Kristaus Krikšto sekmadienį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune