Nauji skyrimai (gegužės mėn.)
Paskelbta: 2019-05-09 11:37:20

 Kun. Oskaras Petras VOLSKIS paskirtas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaru.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune