Pas Viešpatį iškeliavo vyskupas Paulius Antanas BALTAKIS OFM (1925–1952–konsekr.1984–2019)
Paskelbta: 2019-05-17 22:33:46

Nuotrauka ir informacija – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos

Gegužės 17 d. Kaune mirė vyskupas Paulius Antanas Baltakis. Nuo 1984 m. jis buvo paskirtas išeivijos lietuvių vyskup, rūpinosi jų sielovada.

Vysk. P. A. Baltakio OFM palaikai bus pašarvoti Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje gegužės 20 d. (pirmadienį) 12.00 val. Šv. Mišios 18.00 val.

Gegužės 21 d. (antradienį) 18.00 val. Šv. Mišios.

Gegužės 22 d. (trečiadienį) 11.00 val. Šv. Mišios ir išlydėjimas į Kretingą. 15.00 val. pasitikimas Kretingos bažnyčioje, palydėjimas į senąsias miesto kapines.

 Išsami vyskupo Pauliaus Antano Baltakio OFM biografija  – www.ofm


 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune