Pas Viešpatį iškeliavo vyskupas Paulius Antanas BALTAKIS OFM (1925–1952–konsekr.1984–2019)
Paskelbta: 2019-05-17 22:33:46

Nuotrauka ir informacija – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos

Gegužės 17 d. Kaune mirė vyskupas Paulius Antanas Baltakis. Nuo 1984 m. jis buvo paskirtas išeivijos lietuvių vyskup, rūpinosi jų sielovada.

Vysk. P. A. Baltakio OFM palaikai bus pašarvoti Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje gegužės 20 d. (pirmadienį) 12.00 val. Šv. Mišios 18.00 val.

Gegužės 21 d. (antradienį) 18.00 val. Šv. Mišios.

Gegužės 22 d. (trečiadienį) 11.00 val. Šv. Mišios ir išlydėjimas į Kretingą. 15.00 val. pasitikimas Kretingos bažnyčioje, palydėjimas į senąsias miesto kapines.

 Išsami vyskupo Pauliaus Antano Baltakio OFM biografija  – www.ofm


 

Ganytojo žodis

Evangelija sako, jog apaštalas Jonas pasiėmė Motiną pas save. Ir mes kvieskime ją pas save. Jos artumas keis mūsų gyvenimą. SVEIKA, MARIJA – ir tamsybės sklaidosi, ateina Šviesa – mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš homilijos Aušros Vartų atlaiduose

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune