Kaune vyko kasmet rengiama Kauno I dekanato parapijų Gyvojo Rožinio diena (2019 10 26)
Paskelbta: 2019-10-28 12:31:41

Nuotraukos – Ugnės Dirsytės (Gerojo Ganytojo parapijos)

Spalio 26 d. Kaune, Gerojo Ganytojo parapijoje, vyko Gyvojo Rožinio diena. Kauno I dekanato Gyvojo Rožinio draugija organizuoja Gyvojo Rožinio dienas, kurios kasmet vyksta ir vyks ateityje vis kitoje miesto parapijoje. 

Kauno I dekanato Gyvojo Rožinio dienos pradėtos rengti 2018 metais. Pirmoji vyko birželio 16 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje >>  ir buvo skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo jubiliejiniams metams. Dalyvavo Kauno miesto parapijų bendruomenės. Gyvojo Rožinio draugijos narių tada atvyko pasveikinti Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas – Panevėžio vyskupijoje nuo seno ypač gyva Gyvojo Rožinio draugijos veikla ir stipri jos maldos pagalba (Panevėžio vyskupija kasmet rengia Gyvojo Rožinio kongresus šios maldos mylėtojams visoje Lietuvoje).

Spalio 26 d. šiemetinė Kauno I dekanato Gyvojo Rožinio diena buvo organizuojama Gerojo Ganytojo parapijoje. Gyvojo Rožinio narius pasveikino Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, pabrėždamas Rožinio maldos galią – ji palaiko viltį, padeda iškęsti sunkumus, o kartais per ją Viešpats dovanoja ir stebuklų. Ši diena buvo pradėta Švč. Sakramento adoracija ir bendra Rožinio malda.

Šv. Mišioms vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras  Vytautas Grigaravičius, Švč. Jėzaus Širdies(Šančių) parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Saulius Bužauskas. Vyskupas savo homilijoje kalbėjo, kaip svarbu pasitikėti Švč. Mergele Marija, jos globa, pagalba ir Šventosios Dvasios veikimu.

Gyvasis Rožinis šią dieną simboliškai buvo perduotas Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijai, kuri 2020 metais rengs Gyvojo Rožinio dieną aktyviau įtraukdama į šią galingą maldą savo bendruomenės narius.

Po šv. Mišių parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas tarė padėkos žodį vyskupui A. Jurevičiui, svečiams kunigams ir visiems susirinkusiems, kurie dalyvavo šioje iškilmėje, ir pakvietė  į katechezę. Joje apie pamaldumą Mergelei Marijai dalijosi kun. S. Bužauskas. Po katechezės vyko bendra agapė.

Daugiau informacijos žr. ir Kristaus Prisikėlimo parapijos svetainėje  >>

Ugnės Dirsytės ir Kauno arkviyskupijos Informacijos tarnybos informacija 

 

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune