Dėl paskirtojo Kauno arkivyskupo
Kęstučio Kėvalo ingreso iškilmių
Paskelbta: 2020-03-26 19:16:13

Pratęsus karantino laiką Lietuvoje, paskirtojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingreso iškilmės Kauno arkikatedroje (kurios buvo numatytos š. m. balandžio 13 d.) atidedamos vėlesniam laikui, priklausomai nuo situacijos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune