KAS TU ESI, DIEVO IR MŪSŲ MOTINA?.. Nuotoliniai pokalbiai ir malda iš Šiluvos gegužės mėnesį
Paskelbta: 2020-04-30 08:37:33

Gegužę Šiluvos šventovė rengiasi paminėti ypatingą dėmesį skirdama Mergelei Marijai. Nuo balandžio 2-sios šventovė, pakvietusi maldai, užtariant Dievo Motinai ir motiniškam rūpesčiui konkrečia pagalba padėti labiausiai nukentėjusiems nuo pandemijos, dabar Šiluva kviečia artimiau susipažinti su Ja pačia – gražiausiais titulais per amžius žmonių tituluojamą ir Bažnyčios bei jos teologų ypatingai vertinamą kaip žmonijos išgelbėjimo bendradarbę. Tad kas Tu esi, Dievo ir mūsų Motina?..

Kiekvieną gegužės mėn. šeštadienį 20 val. vyks nuotolinių pokalbių apie Mariją ciklas, pavadintas „Mergelė Marija – Šviesos ir Vilties nešėja“. Vyks tiesioginės transliacijos internetu (Šiluvos, Katalikų medijų centroDiena Media News kanalais: kaunodiena.lt, diena.lt ir klaipeda.diena.lt. Transliaciją bus galima pamatyti ir arkivyskupijos svetainėje).

Pakviesti kalbėtojai – tai šią sritį tyrinėjantys, gerai išmanantys ir pasidalinti tuo mokantys vyskupai, kunigai, diakonai ir vienuolės bei pasauliečiai – padės gilintis į Mergelės Marijos gyvenimo slėpinį nuo Velykų iki Sekminių:

Gegužės 2 d. – kun. Erastas Murauskas, „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27)
Gegužės 9 d. – ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB, „Žemiškasis Motinos Marijos gyvenimas“
Gegužės 16 d. – vysk. dr. Algirdas Jurevičius, „Galingas Mergelės Marijos užtarimas“
Gegužės 23 d. – diak. dr. Benas Ulevičius, „Marija – Bažnyčios Motina“
Gegužės 30 d. – kun. dr. Arnoldas Valkauskas, „Marija – Šventosios Dvasios buveinė“

Gegužės 3-ioji – Motinos diena – Šiluvoje taip pat laukia ypatinga: 12.30 val. tiesioginė šv. Mišių ir visoms Mamoms skiriamo palaiminimo transliacija per LRT televiziją iš Dievo Motinos Apsireiškimo koplyčios Šiluvoje, vadovauja paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Gegužės 5 d. – 19 val. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras kviečia į kūrybos vakarą jungiantis su akcija „Šviesos žemėlapis“ >>.

Gegužės 29–31 d. – Sekminių šventė Šiluvoje.

Kiekvieną vakarą 19 val. (o sekmadieniais 12 val.) iš Šiluvos bazilikos vyksta tiesioginė šv. Mišių transliacija šventovės feisbuko  puslapyje. Šv. Mišiose meldžiamasi už visus akcijos „Šviesos žemėlapis“ dalyvius ir šio projekto bendradarbius. 

Daugiau informacijos apie renginius ir tiesioginių transliacijų kanalų nuorodos svetainėje www.siluva.lt arba feisbuko paskyroje 

Šiluvos šventovės informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune