Maldos vakaras jaunimui: pasilikti Vynmedyje (2021 05 05)
Paskelbta: 2021-05-06 17:42:44

Nuotraukos – arkivyskupijos Jaunimo centro

Gegužės 5 dieną trečiadienio maldos vakaras arkikatedroje bei prie ekranų (per tiesiogines transliacijas) į vieną būrį surinko jaunimą ir jaunimo sielovados bendradarbius. Šv. Mišių aukai vadovavo kunigas Artūras Kazlauskas. Kartu aukojo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro bei Pašaukimų sielovados kapelionas kunigas Liutauras Vilėniškis, Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus ir kunigas Michalas Ferencas OFM Cap.

Kun. Artūras Kazlauskas homilijoje sakė: „Šiandieninės Evangelijos ištrauka duoda galimybę dar kartą susimąstyti apie gyvenimą pasitraukus nuo Jėzaus. Ir apie gyvenimą pasilikus su Juo. Turime laisvę pasirinkti gyvenimo būdą. O Dievas, būdamas džentelmenu, niekada nepažeidžia šios mūsų laisvės. Net jeigu Dievui dėl to gresia Jo neigimas.“

Homilijoje taip pat kviesta nemąstyti, kaip atrodo gyvenimas tų, kurie pasitraukė nuo Jėzaus. Priešingai, kunigas Artūras pateikė du įvaizdžius gyvenimui su Dievu iliustruoti: „Pirmasis – vynmedis ir jo šakelės. Negalime tik kartais pasilikti Jėzuje, o laisvu laiku nebūti Jame. Kad duotume vaisių, turime išlikti nuolatiniame ryšyje. Antrasis įvaizdis – karoliai. Kas svarbiausias karoliuose? Virvutė. Pigus ir nematomas elementas kartu yra reikšmingiausias. Išlikime sujungti Jėzumi.“

Už pasilikimą Vynmedyje ir tarnystę dvasiniuose pokalbiuose dėkojame sesei Ingai Rukaitei FMA. Už asistavimą šv. Mišiose padėka seminarijos auklėtiniams bei Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės vyrams. Dievo žodžio skaitinius skaitė Jaunųjų misionierių komanda, o giesme liturgiją puošė Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčioje giedantys Emilija Rimaitė, Gustas Kuskevičius, Karolina Sutkutė, Vytautas Strioga.

Prieš šv. Mišias Švč. Sakramento adoracijos valandėlėje jie sugiedojo jaunimo kapeliono kunigo Liutauro Vilėniškio vedamas Gegužines pamaldas, į kurias jaunų balsų pagauti noriai įsitraukė ir kiti susirinkusieji arkikatedroje bei prie ekranų.

Monika Žydeliūnaitė,
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune