Malda ir atsiminimais paminėtos kunigo Arvydo Petro Žygo mirties 10-osios metinės: jis su visais kūrė ateitį (2021 05 07)
Paskelbta: 2021-05-10 10:31:02

Nuotraukos – stop kadrai

Gegužės 7 d. vakare Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėtos kunigo profesoriaus Arvydo Petro Žygo (1958–2000–2011) mirties dešimtosios metinės. Prieš šv. Mišias buvo giedamas Rožinis. Iškilmingas šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kuris kartu su kunigu Arvydu iš tuomečio Kauno arkivyskupo, dabar kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ rankų 2000-ųjų birželį priėmė kunigystės šventimus. Koncelebravo kardinolas Sigitas, Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kunigas Nerijus Pipiras bei parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos vyrų mokytojų ansamblis „David Antiquor“, vadovaujamas kunigo dr. Viliaus Sikorsko. Šv. Mišiose dalyvavo gausi ateitininkų bendruomenė, daug tikinčiųjų, prie kurių vienaip ar kitaip savo gyvenime buvo prisilietęs kunigas Arvydas. 

Sakydamas homiliją, arkivyskupas Kęstutis priminė kunigo Arvydo biografiją, kartu pažymėdamas, kad ši asmenybė, išgirdusi ir atpažinusi Dievo kvietimą, buvo Jo malonės ženklas Lietuvai. Bendradarbiaujant su Dievu, įmanoma atlikti žmogiškai, atrodo, neįmanomų darbų. Kunigas Arvydas, pasak arkivyskupo, to puikiausias pavyzdys – jis visiems atrasdavęs laiko, su visais kūręs ateitį. Kartu homilijoje buvo pažymėta, kad šalia malonių, dovanų Viešpats dovanoja ir kryžių. Kunigo Arvydo kryžiaus, pasak arkivyskupo, nematė šalia esantieji, tačiau jis jį turėjo ir mokėjo priimti kaip brangią dovaną.

Po šv. Mišių savo prisiminimais apie kunigą Arvydą dalijosi kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ,  sesuo dr. Daiva Kauzmickaitė MVS, dr. Irma Kuliavienė, dr. Vygantas Malinauskas.

„Mes visi dėkojame kunigui Arvydui už jo pavyzdį ir meilę, kurią jautė ir ateitininkai, ir visi kiti žmonės. Šiandien norisi tik melstis – Dieve duok tokių pasišventusių, idealistų kunigų, koks buvo kunigas Arvydas Žygas“, – be kita, sakė kardinolas Sigitas savo atminimo žodyje.

Žodį taręs Ateitininkų federacijos pirmininkas Vytis Turonis kalbėjo, jog jam pačiam asmeniškai neteko pažinti kunigo Arvydo, tačiau jo žodžiai, ištarti Ateitininkų federacijos atkuriamajame suvažiavime, yra įkvepiantys ir aktualūs, kviečiantys nepasiduoti iliuzijoms ar praeities skauduliams, bet ryžtingai kurti ateitį be sienų ir stereotipų. Buvo išreikšta viltis, kad kunigas Arvydas ir šiandien užtaria tiek ateitininkiją, tiek ir pačius mažiausius visuomenės narius, kurie jam buvo svarbiausi.

Visi kalbėjusieji prisiminė šio kunigo idealizmą, troškimą kurti, dalyti, betarpiškumą. Jam, pasak sesers D. Kuzmickaitės MVS, tokie paprasti dalykai, kaip paduoti stiklinę vandens vaikui buvo labai svarbūs. Pasak V. Malinausko, reikia tikėtis, kad šio kunigo mokslinė ir visuomeninė veikla dar sulauks atitinkamo tyrinėjimo.

Pasibaigus prisiminimų valandai buvo galima aplankyti kunigo Arvydo Petro Žygo palaidojimo vietą bazilikos kolumbariume. 

Kun. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune