„Užtvirtink“: Jonavos dekanato sutvirtinamųjų susitikimas (2021 05 08)
Paskelbta: 2021-05-12 10:57:42

Daugiau nei 80 jaunuolių iš Jonavos dekanato gegužės 8 dieną pasakė: „Norime užtvirtinti savo pasirengimą priimti Sutvirtinimo sakramentą.“

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo ir Žeimių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos sutvirtinamieji nuotoliniame renginyje susitiko su bendraamže, aktyvia savanore ir ateitininke Igne Kuzmickaite. Padėka merginai už drąsą liudyti tautiškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą, katalikiškumą bei šeimyniškumą. Vertinga išgirsti autentišką jauno žmogaus patirtį gyvenant šiais principais, jų nepaliekant dulkėti vien vadovėlių puslapiuose.

Ignės liudijimą pratęsė renginio vedėjo pokalbis su Jonavos dekanu kunigu Virginijumi Birjotu. Tai buvo unikali galimybė sutvirtinamiesiems susipažinti su kunigo pašaukimu. Klausimus apie laisvalaikį, mėgstamą muziką ir kulinarinius sugebėjimus keitė dėmesys išpažinties paslapčiai, Eucharistijos stebuklams bei seminarijos kasdienybei.

Nuotoliniame renginyje užtvirtinome katechezėse įgytas žinias, bendrystę bei sąmoningo pasiryžimo priimti Sutvirtinimo sakramentą svarbą.

„Užtvirtink“ kelionė tęsiasi. Gegužės 15 d. per nuotolį kviečiami susitikti Kauno I dekanato, gegužės 16 d. – Kauno II dekanato, birželio 5 d. – Raseinių dekanato, birželio 12 d. – Jurbarko dekanato sutvirtinamieji.

Rengiesi priimti Sutvirtinimo sakramentą – priimk kvietimą susitikti su bendraamžiais ir bendraminčiais!

 

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune